Overslaan en naar de inhoud gaan

Risicofactoren door chemische stoffen

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) maakt onderscheid tussen registratierichtlijnen en information notices. De registratierichtlijnen zijn samengesteld door het NCvB op basis van de internationale wetenschappelijke literatuur over werkgerelateerde aandoeningen. Deze kennis is in het achtergronddocument beschreven. Deze registratierichtlijnen hebben de voorkeur voor het melden van beroepsziekten. De information notices zijn samengesteld door experts uit de Europese Unie. Deze bieden voor blootstelling aan chemische en fysische factoren aanvullende informatie voor het melden van beroepsziekten. Dit geldt ook voor beroepsziekten waarvoor nog geen registratierichtlijnen beschikbaar zijn.

Registratierichtlijnen

Titel Richtlijn Achtergronddocument
Organisch PsychoSyndroom (OPS)    
Carbamaten A040  
Methylacrylaat A041  
Dithiocarbamaten A056  
Methylmethacrylaat A057  
Toxische inhalatiekoorts K003  

Information Notices

Titel Information notice
Acrylonitrile 100
Beryllium (glucinium) or compounds thereof 102
Carbon monoxide 103.01
Carbon oxychloride 103.02
Hydrocyanic acid 104.01
Cyanides and compounds thereof 104.02
Isocyanates 104.03
Cadmium or compounds thereof 105
Chromium or compounds thereof 106
Mercury or compounds thereof 107
Manganese or compounds thereof 108
Nitric acid 109.01
Oxides of nitrogen 109.02
Ammonia 109.03
Nickel or compounds thereof 110
Phosphorus or compounds thereof 111
Lead or compounds thereof 112
Sulphuric acid 113.01
Oxides of sulphur 113.02
Carbon disulphide 113.03
Vanadium or compounds thereof 114
Chlorine 115.01
Bromine 115.02
Iodine 115.04
Fluorine or compounds thereof 115.05
Aliphatic or alicyclic hydrocarbons derived from petroleum spirit or petrol 116
Halogenated derivatives of the aliphatic or alicyclic hydrocarbons 117
Butyl, methyl and isopropyl alcohol 118
Ethylene glycol, diethylene glycol, 1,4-butanediol and the nitrated derivatives of the glycols and of glycerol 119
Methyl ether, ethyl ether, isopropyl ether, vinyl ether, dichloroisopropyl ether, guaiacol, methyl ether and ethyl ether of ethylene glycol 120
Acetone, chloroacetone, bromoacetone, hexafluoroacetone, methyl ethyl ketone, methyl n-butyl ketone, methyl isobutyl ketone, diacetone alcohol, mesityl oxide, 2¬methylcyclohexanone 121
Organophosphorus esters 122
Organic acids 123
Formaldehyde 124
Aliphatic nitrated derivatives 125
Benzene or counterparts thereof (the counterparts of benzene are defined by the formula: CnH2n-6) 126.01
Naphthalene or naphthalene counterparts (the counterpart of naphthalene is defined by the formula:CnH2n-12) 126.03 126.02
Vinylbenzene and divinylbezene 126.03
Halogenated derivatives of the aromatic hydrocarbons 127
Phenols or counterparts or halogenated derivatives thereof 128.01
Naphthols or counterparts or halogenated derivatives thereof 128.02
Halogenated derivatives of the alkylaryl oxides 128.03
Halogenated derivatives of the alkylaryl sulfonates 128.04
Benzoquinones 128.05
Aromatic amines or aromatic hydrazines or halogenated, phenolic, nitrified, nitrated or sulfonated derivatives thereof 129.01
Aliphatic amines and halogenated derivatives thereof 129.02
Nitrated derivatives of aromatic hydrocarbons 130.01
Nitrated derivatives of phenols or their counterparts 130.02
Antimony and derivatives thereof 131
Nitric acid esters 132
Hydrogen sulphide 133
Encephalopathies due to organic solvents which do not come under other headings 135
Polyneuropathies due to organic solvents which do not come under other headings 136