Overslaan en naar de inhoud gaan

Risicofactoren door fysische factoren

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) maakt onderscheid tussen registratierichtlijnen en information notices. De registratierichtlijnen zijn samengesteld door het NCvB op basis van de internationale wetenschappelijke literatuur over werkgerelateerde aandoeningen. Deze kennis is in het achtergronddocument beschreven. Deze registratierichtlijnen hebben de voorkeur voor het melden van beroepsziekten. De information notices zijn samengesteld door experts uit de Europese Unie. Deze bieden voor blootstelling aan chemische en fysische factoren aanvullende informatie voor het melden van beroepsziekten. Dit geldt ook voor beroepsziekten waarvoor nog geen registratierichtlijnen beschikbaar zijn.

Registratierichtlijnen

Titel Richtlijn Achtergronddocument
Hand-arm vibratiesyndroom (hav)    
Gehoorverlies door beroepsmatige blootstelling aan lawaai B001 Gehoorverlies2010
Oog- en huidaandoeningen door niet-ioniserende straling B006  

Information Notices

Titel Information notice
Cataracts caused by heat radiation 502.01
Conjunctival ailments following exposure to ultraviolet radiation 502.02
Hypoacousis or deafness caused by noise 503
Diseases caused by atmospheric compression or decompression 504
Osteoarticular diseases of the hands and wrists caused by mechanical vibration 505.01
Angioneurotic diseases caused by mechanical vibration 505.02
Diseases of the periarticular sacs due to pressure 506.10
Pre-patellar and sub-patellar bursitis 506.11
Olecranon bursitis 506.12
Shoulder bursitis 506.13
Diseases due to overstraining of the tendon sheaths 506.21
Diseases due to overstraining of the peritendineum 506.22
Diseases due to overstraining of the muscular and tendonous insertions 506.23
Meniscus lesions following extended periods of work in a kneeling or squatting position 506.30
Paralysis of the nerves due to pressure 506.40
Carpal tunnel syndrome 506.45
Miner's nystagmus 507
Diseases caused by ionising radiation 508