NCvB statistiek- Nationale Registratie Beroepsziekten

In de Nationale Registratie Beroepsziekten worden meldingen van beroepsziekten door bedrijfsartsen geregistreerd. Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is de bedrijfsarts of arbodienst verplicht om (vermoede) beroepsziekten te melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

De informatie die uit de registratie voort komt, wordt gebruikt om meer inzicht te krijgen in het vóórkomen en verspreiding van beroepsziekten en de trends daarbij. Ook kunnen bijzondere gevallen worden opgespoord.

In aanvulling op deze Nationale Registratie Beroepsziekten worden in verschillende peilstations eveneens beroepsziekten geregistreerd met als doel betere cijfers te krijgen over het vóórkomen van beroepsziekten.

Onderstaande cijfers zijn afkomstig uit de Nationale Registratie Beroepsziekten van het NCvB. Heeft u vragen over deze cijfers of over één van de peilstations, stel uw vraag dan aan onze helpdesk via deze site.