Overslaan en naar de inhoud gaan

Uit onderzoek is gebleken dat mensen met een chronische aandoening werk waarderen en graag willen werken. Marloes Vooijs promoveerde op 8 maart aan de Universiteit van Amsterdam op onderzoek naar de ziekte overstijgende factoren en interventies die deelname van mensen met een chronische aandoening aan werk beïnvloeden. Het via een richtlijn optimaliseren van de beoordeling en begeleiding door bedrijfs- en verzekeringsartsen van werkenden met een chronische aandoening is wat dit onderzoek beoogt.

Het hebben van een chronische ziekte en de daarmee samenhangende ervaren beperkingen kan werkdeelname belemmeren. Het lijkt erop dat bij verschillende diagnosen toch veel overeenkomstige factoren van invloed zijn die werkdeelname beïnvloeden zoals ‘vermoeidheid’, ‘sociale steun’ of ‘motivatie om te werken’. De overeenkomsten zijn er ook bij de interventies. Kennis over deze ziekte-overstijgende factoren en interventies kan bedrijfs- en verzekeringsartsen ondersteunen bij hun begeleiding en evaluatie van werk(zoek)enden met een chronische aandoening.

Het eerste deel van het proefschrift is daarom gewijd aan het verzamelen van kennis over welke ziekte-overstijgende factoren en interventies deelname in werk van werk(zoek)enden met een chronische aandoening beïnvloeden. Deze kennis over beïnvloedende factoren en interventies is vervolgens samengevat in de richtlijn ‘Chronisch Zieken en Werk’. Zo ontstond een helder en overzichtelijk document voor bedrijfs- en verzekeringsartsen.

In het tweede deel van het proefschrift is onderzocht hoe het gebruik van deze kennis door bedrijfs- en verzekeringsartsen kan worden ondersteund. Daarvoor is een training ontwikkeld samen met bedrijfs- en verzekeringsartsen. In de training worden kennis en vaardigheden verstrekt aan bedrijfs- en verzekeringsartsen om het toepassen van de kennis uit de richtlijn te vergemakkelijken.

De training is  vervolgens gevolgd en geëvalueerd door een aantal bedrijfs- en verzekeringsartsen. De deelnemers ervoeren de training als een aanvulling op hun huidige kennis en vaardigheden in de begeleiding en evaluatie van werk(zoek)enden met een chronische aandoening. Ook liet de training met een basismeting, een meting na het lezen van de richtlijn en een meting na het volgen van de training, een stijging in kennis en vaardigheden zien bij de deelnemers. Tot slot gaven de bedrijfs- en verzekeringsartsen aan dat de gevolgde training goed te implementeren is op grotere schaal.

 

Promovenda: Marloes Vooijs
Academisch Medisch Centrum,
afdeling: Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid,
Amsterdam Public Health research institute, Amsterdam, Nederland

Promotores: Prof. dr. Monique Frings-Dresen en prof. dr. Haije Wind
Co-promotor: dr. Jan Hoving
Subsidieverstrekker: Instituut Gak

 

Link proefschrift

Link richtlijn Chronisch Zieken en Werk