Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoewel de werkomgeving een belangrijke rol kan spelen bij het versterken van zelfredzaamheid van werkenden met een chronische ziekte, is het moeilijk organisaties te overtuigen van het belang van een ondersteunende werkomgeving. Tot die conclusie komt Astrid Bosma in het proefschrift ‘Working with a chronic condition – Strengthening self-control in a supportive work environment’ waarop zij, met Frederieke Schaafsma als co-promotor, 18 februari 2022 promoveerde aan de VU Amsterdam.

Het doel van dit onderzoek was om een interventie op organisatieniveau te ontwikkelen, implementeren en evalueren. De interventie had tot doel om zelfredzaamheid van werkenden met een chronische ziekte te versterken, door het creëren van een ondersteunende werkomgeving met een organisatiebeleid gericht op preventie. De Participatieve Aanpak werd gebruikt om van knelpunten rondom zelfredzaamheid te komen tot oplossingen, welke dienden als input voor het preventief beleid van de organisatie.
Bedrijfsartsen speelden een belangrijke rol in deze interventie; zij werden getraind als adviseur om organisaties te begeleiden bij het creëren van een ondersteunende werkomgeving. Aan het einde van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de werkomgeving een belangrijke rol kan spelen bij het versterken van zelfredzaamheid. Maar ons onderzoek heeft ook laten zien dat het moeilijk is om organisaties te overtuigen van het belang van een ondersteunende werkomgeving en preventief beleid gericht op het ondersteunen van werkenden met een chronische ziekte.’

Het proefschrift van Astrid Bosma vindt u hier.