Archive

september 5th, 2014

Werkgroep werkgebonden huid- en longaandoeningen

Op dinsdag 23 september organiseert het NCvB de eerstvolgende bijeenkomst van de Werkgroep “Werkgebonden huid- en longaandoeningen”. Bedrijfsartsen, dermatologen, longartsen, allergologen, arbeidshygiënisten en onderzoekers presenteren hier de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen en aansprekende casuïstiek. U bent van harte welkom !

juli 15th

Internationale aandacht voor Nederlandse richtlijn ter preventie van rugklachten door werk

Rugklachten zijn de tweede belangrijkste reden – na griep of verkoudheid – om te verzuimen en zijn verantwoordelijk voor 15% van de verzuimdagen in Nederland. Het NCvB was actief betrokken bij het maken van de Multidisciplinaire Richtlijn Vermindering van tilbelasting om rugklachten te voorkómen.

juli 10th

Aanbiedingsbrief rapport ‘Versterken melding beroepsziekten’

Minister Asscher (SZW) biedt de Tweede kamer het rapport aan met de resultaten van een onderzoek naar de melding van beroepsziekten door bedrijfsartsen.

april 1st

Heijermanslezing vrijdag 13 juni 2014

De 19e Heijermanslezing op vrijdag 13 juni 2014 staat in het teken van samen werken aan bestrijding en preventie van beroepsgebonden infectieziekten. Infectieziekten komen overal voor in de samenleving zowel thuis, in hobby’s, bij sporten, in de vrije tijd, tijdens vakanties als in het werk.

maart 28th

Afscheid van een bevlogen werkplekverbeteraar

De arbeidsomstandigheden verbeteren, dat was 33 jaar de missie van Harry Stinis. Eerst als bedrijfsarts bij de GGD, toen als geneeskundig inspecteur bij de Arbeidsinspectie en uiteindelijk als infectieziektespecialist en grondlegger van de website kennissysteem infectieziekten en arbeid (KIZA) bij het NCvB. Een afscheidsinterview met een conceptueel denker. 'De basis van alles is kennis.'
 

maart 26th

Richtlijn werkgebonden zoönosen in de maak

Met een registratierichtlijn werkgebonden zoönosen wil het NCvB de bedrijfsarts handvatten aanreiken om te kunnen beoordelen of er wel of niet sprake is van een beroepsziekte. De nieuwe richtlijn verschijnt in 2015.

Brein herstelt niet volledig na blootstelling aan oplosmiddelen

Mensen die tijdens het werk worden blootgesteld aan verf-, lijm- of ontvetterdampen ervaren na hun pensioen vaker geheugen- en denkproblemen. Zelfs jaren na blootstelling.
(nu.nl)

maart 25th

Irritatief beroepsastma opgenomen in nieuwe registratierichtlijn

Beroepsastma wordt niet alleen veroorzaakt door blootstelling aan allergenen of irriterende stoffen op de werkplek maar kan ook ontstaan door herhaalde blootstelling aan luchtwegprikkelende stoffen op de werkplek. Dit nieuwe inzicht over irritatief beroepsastma is verwerkt in de net verschenen nieuwe registratierichtlijn werkgerelateerd astma.
 

maart 24th

Financiele regeling Asbestose-slachtoffers

Asbestwerkers die asbestose (een vorm van stoflongen) hebben opgelopen, kunnen vanaf 1 april 2014 onder bepaalde voorwaarden via het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) een financiële tegemoetkoming

maart 13th

Nieuwe NCvB registratierichtlijn Lumbosacraal radiculair syndroom

Het herhaald tillen en dragen van lasten zwaarder dan 5 kg is een risicofactor voor het optreden van het lumbosacraal radiculair syndroom (LRS) als beroepsziekte. Het besturen van een voertuig is geen risicofactor. Dat is één van de opmerkelijke bevindingen van de nieuwe beroepsziekteregistratierichtlijn LRS.

maart 5th

Beroepsziekten door wietteelt blijven onderbelicht

Door het illegale karakter van de wietteelt in Nederland wordt er geen onderzoek gedaan naar de arbeidsomstandigheden en eventuele gezondheidsproblemen van medewerkers. Terwijl het aannemelijk is dat de teelt beroepsziekten veroorzaakt.
(arbo-online.nl)

februari 12th

Strategisch Meerjarenplan 2014-2020 van het Nederlands Focal Point

Afgelopen dinsdag 4 februari werd het strategisch meerjarenplan van het Nederlands Focal Point in de vorm van een boekbespreking gepresenteerd in het Letterkundig Museum te Den Haag. Aan het eind van de bijeenkomst nam Focal Point manager Henk Schrama afscheid en gaf officieel de strategie over aan Jos de Lange, de nieuwe Focal Point manager.

januari 30th

NCRV Altijd wat Monitor Beroepsziekten

Het NCRV-onderzoeksprogramma Altijd Wat Monitor gaat zich richten op een probleem dat in ons land veel meer aandacht verdient: beroepsziekten. De MHP onderschrijft, net als het SER-advies Gezond en Veilig Werken, dat er meer aandacht dient te zijn voor beroepsziekten en de melding hiervan. Eerste uitzending "Altijd Wat Monitor" 5 februari op TV.

januari 28th

De NCvB registratierichtlijn beroepsastma is herzien

De NCvB registratierichtlijn werkgerelateerd astma komt hiervoor in de plaats. In deze nieuwe richtlijn zijn de laatste inzichten omtrent oorzaken van beroepsastma verwerkt. Nieuw is de consensus dat beroepsastma kan ontstaan door herhaalde blootstelling aan luchtweg prikkelende stoffen op de werkplek, genoemd irritatief beroepsastma.

januari 27th

Heijermanslezing vrijdag 13 juni 2014

De 19e Heijermanslezing op vrijdag 13 juni 2014 staat in het teken van samen werken aan bestrijding en preventie van beroepsgebonden infectieziekten. Infectieziekten komen overal voor in de samenleving zowel thuis, in hobby’s, bij sporten, in de vrije tijd, tijdens vakanties als in het werk.

Pagina's