Archive

augustus 2nd, 2009

Peilstation Intensief Melden succesvol

In het eerste half jaar van 2009 meldden de deelnemende 181 bedrijfsartsen van het peilstation totaal 794 beroepsziekten, ofwel 4,4 beroepsziekten per arts. Per 1 juli 2009 zijn er 10 nieuwe deelnemers bijgekomen.

juli 23rd

Nieuwsbrief Peilstation Intensief Melden (PIM), juli 2009

Op 1 januari 2009 is het Peilstation Intensief Melden (PIM) van start gegaan met 181 bedrijfsartsen. Met ingang van 1 juli zijn daar 10 nieuwe deelnemers bijgekomen.

juli 16th

EU-gids voor diagnostiek Beroepsziekten

Als aanvulling op de Europese lijst van Beroepsziekten is een EU-document verschenen. Bij alle beroepsziekten op de lijst wordt een korte toelichting gegeven met omschrijving van het ziektebeeld, medische criteria en blootstellingscriteria om tot de diagnose te komen. Medewerkers van het NCvB (Gert van der Laan en Teake Pal) waren nauw betrokken bij de samenstelling.

juli 15th

Gezond aan het werk

10e Gezondheidsraadlezing
Donderdag 1 oktober 2009

Om werknemers te bescherman.
Sprekers zijn prof. dr. Gerard Mulder, emeritus hoogleraar toxicologie en dr. Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de SER.

Registratierichtlijn beroepsgebonden overspanning/burnout aangepast

De registratierichtlijn beroepsgebonden overspanning/burnout [E002] is aangepast. De nieuwe richtlijn is gebaseerd op een uitgebreide systematische literatuurstudie van Nieuwenhuijsen, Bruinvels en Frings-Dresen. Hoewel er opvallend weinig studies (8) zijn gedaan naar deze relatie, werd er wel sterk bewijs gevonden voor de volgende risicofactoren:

juli 9th

Bijblijven over pandemie voor bedrijfsartsen

Er is een gratis alert-service voor bedrijfsartsen ontwikkeld! Door een mailtje te sturen met naam, functie en organisatie waarbij u werkzaam bent  aan arboinfect@amc.nl kunt u zich op deze gratis service abonneren.

Leerzame letselschadeclaims?

Om meer te leren van beroepsziekten zijn 37 'worst-case- scenario's' onderzocht. Beroepsziektedossiers die vanuit juridische en medische invalshoek zijn geanalyseerd als opstap naar effectieve interventie en preventie van beroepsziekten. Betere preventie kan beroepsziekten voorkomen.

juni 4th

Beroepsziekten aan de onderkant van de arbeidsmarkt

Het NCvB heeft een verkennende studie uitgevoerd naar de mogelijkheden om beroepsziekten aan de onderkant van de arbeidsmarkt beter in beeld te krijgen. Het rapport 'Beroepsziekten aan de onderkant van de arbeidsmarkt' is het verslag daarvan. De vragen die wij in dit rapport trachten te beantwoorden zijn: 1) Hoe is de onderkant van de arbeidsmarkt te definiëren? 2) Welke aanwijzingen zijn er dat werkenden aan de onderkant van de arbeidsmarkt een hoger risico lopen op beroepsziekten? 3) Op welke manier zijn beroepsziekten in deze groepen beter te monitoren en signaleren? 4) Zijn er mogelijkheden voor verbetering van preventie van beroepsziekten in deze groepen?

De belangrijkste 2 m2

In Duitsland hingen vorig jaar overal posters met een prikkelende vraag over de belangrijkste twee vierkante meters in je leven. Het betroffen een op jongeren gerichte campagne om de bewustwording over het belang van de huid en vermindering van handeczeem door het werk te bevorderen. In het kader van deze campagne troffen overheid en instellingen een pakket aan maatregelen. Er waren speciale lespakketten ontwikkeld voor het leerlingenwezen van onder andere kappers, verpleegkundigen en metaalbewerkers, sommige allergenen werden verboden en het vroeg opsporen en behandelen van beroepseczeem gestimuleerd. 

mei 25th

mei 20th

Prestigieuze Burgerpenning naar Frederieke Schaafsma

De G.C.E.BurgerpenningDe prijs voor de beste wetenschappelijke publicatie op het gebied van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde in 2007-2008 is op 14 mei uitgereikt aan Frederieke Schaafsma voor haar proefschrift:  Evidence-Based Medicine for Occupational Health Care. Wat is de Burgerpenning en waarom dit proefschrift? Verder lezen uit het judicium.

 

april 24th

28 april 2009: Workers Memorial Day

Jaarlijks 2500 doden door slechte arbeidsomstandigheden

Jaarlijks sterven er naar schatting 2,5 duizend werknemers in Nederland als gevolg van gevaarlijke of slechte arbeidsomstandigheden, zowel bedrijfsongevallen als fatale beroepsziekten. Op 28 april 2009 tijdens de Workers Memorial Day wordt wereldwijd stil gestaan bij deze werknemers.

april 6th

Arbovigilantie

Het thema arbovigilantie, waakzaam zijn op nieuwe gezondheidsrisico's door werk is een vervolg op de Heijermanslezing van 14 december 2007 over hetzelfde onderwerp. Door voortdurende veranderingen in werk en werkomstandigheden ontstaan nieuwe arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico's en mogelijk ook nieuwe beroepsziekten.

maart 24th

Website moet kennis over arbeidsgehandicapten vergroten

(2-4) De website www.eerstehulpbijwerk.nl, een helpdesk en informatietelefoon moeten in de komende jaren bijdragen aan de vergroting van de kennis over handicap en werk. Ook moet de beeldvorming en houding ten aanzien van arbeidsgehandicapten verbeteren. Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vandaag de website, de helpdesk en informatietelefoon in gebruik gesteld.

februari 16th

Borstkanker

De afgelopen weken is er de nodige publiciteit geweest over de relatie tussen het werken in de nacht en het risico op borstkanker. De vakbond FNV heeft vrouwen met borstkanker die langdurig nachtdiensten hebben gedraaid opgeroepen om zich te melden bij hun bureau beroepsziekten naar aanleiding van de toewijzing van een schadevergoeding aan enkele Deense vrouwen met borstkanker.

Pagina's