Overslaan en naar de inhoud gaan
Door redactie op 03-07-2018 - 14:05

Neurology, het officiële tijdschrift van de American Academy of Neurology, gaat de literatuurstudie publiceren behorende bij de beroepsziekteregistratierichtlijn lumbosacraal radiculair syndroom (LRS) van het NCvB.

Dit is een eervolle erkenning voor de kwaliteit die het NCvB probeert te leveren bij het zo goed mogelijk ‘evidence-based’ vaststellen van beroepsziekten. De belangrijkste boodschap uit de literatuurstudie is dat werk de oorzaak kan zijn van het lumbosacraal radiculair syndroom.

De titel van het artikel in Neurology is ‘Work-relatedness of lumbosacral radiculopathy syndrome: review and dose-response meta-analysis’. Het artikel is geschreven samen met Finse en Duitse bedrijfsgeneeskundige experts en is door vijf experts beoordeeld. Het artikel zal door financiering van de Universiteit van Amsterdam gratis beschikbaar zijn.

De boodschap is dat werk de oorzaak kan zijn van het lumbosacraal radiculair syndroom (LRS). Dit is gebaseerd op 24 studies uit twaalf landen. Opmerkelijk is dat er geen enkele studie over dit onderwerp in Nederland is uitgevoerd. Het totaal aantal geïncludeerde LRS patiënten was in de 24 studies samen 10.142 met een mediaan van 209 patiënten per studie. In totaal konden dertien studies worden gebruikt voor de zogenaamde meta-analyse: vijf studies met een laag risico op vertekening en acht met een hoog risico op vertekening.  

Een resultaat van de meta-analyse gebaseerd op de studies met een laag risico op vertekening staat in figuur 1. Uit figuur 1 blijkt dat zwaar werk het risico op LRS verhoogt met een factor 1,95 (met een 95% betrouwbaarheidsinterval van 1,39-2,74).

Figuur 1. Het gewogen risico op LRS door zwaar werk voor de studies met een klein risico op vertekening

Ook is een dosis-respons relatie vastgesteld voor LRS door buigen van de romp en handmatig tillen van lasten (figuur 2). Na 10 jaar buigen van de romp met minimaal 20 graden gedurende 1 uur per dag of handmatig tillen van 5 kg gedurende 2 uur per dag of 20 kg gedurende 10 keer per dag is het risico op LRS verhoogd: Odds Ratio=1,30 met een 95% Betrouwbaarheidsinterval van 1,02-1,66.

Figuur 2. De dosis-response relatie voor het aantal jaren buigen van de romp of handmatig tillen en de kans op LRS
 

De conclusie van de literatuurstudie is dat er matig tot sterk bewijs beschikbaar is dat LRS als werkgerelateerde ziekte kan worden geclassificeerd. Dit is wel afhankelijk van de blootstelling aan buigen van de romp of handmatig tillen en dragen. Werken als chauffeur en zittend werken resulteerden niet in een verhoogd risico op LRS.

Bekijk hier de registratierichtlijn LRS