Overslaan en naar de inhoud gaan
Het NCvB organiseert onderwijsmiddagen op 23 mei en 27 september 2024 voor geïnteresseerde bedrijfsartsen. De hele scholing bestaat uit 2 dagdelen, maar je kunt je ook voor één dagdeel opgeven. Accreditatie wordt aangevraagd! Datum en locatie
De succesvolle 35th Heijermanslezing op vrijdag 24 november 2023 over Werkgerelateerde huid- en longaandoeningen was drukbezocht. De presentaties die gehouden zijn hieronder te vinden:
De beroepsziekteregistratierichtlijn Depressie als beroepsziekte is geüpdatet. Deze registratierichtlijn is ingedeeld volgens het gangbare 6-stappenplan en bevat informatie over de diagnose volgens DMS-5 en werkgerelateerde risicofactoren.De geactualiseerde richtlijn is op de website geplaatst en gaat in op werkgerelateerde risicofactoren zoals:
De beroepsziekteregistratierichtlijn Carpale Tunnel Syndroom is goedgekeurd en staat nu op de website: registratierichtlijn en achtergronddocument.
In het nieuwe meldingssysteem van het NCvB dat afgelopen oktober in gebruik is genomen, kunnen de codelijsten voor diagnoses, oorzaken, beroepen en sectoren doorzocht worden door een waarde of omschrijving in te typen. Dit moet het zoeken naar de juiste diagnose, beroep of sector makkelijker maken. Helaas gaat het inloggen op en melden in dit systeem nog niet altijd goed.
Bedrijfs- en verzekeringsartsen zien regelmatig beroepsziekten aan hand en pols in hun praktijk. Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten maakte een overzicht van de kenmerken van deze beroepsziekten in de laatste tien jaar. Het waren 2139 meldingen. De meestgemelde diagnose was L686 ‘RSI van pols en hand’ met 805 meldingen.
Accreditatie: Accreditatie (ABSG 3 punten) voor bedrijfsartsen is aangevraagd         Kosten: Aan deelname zijn geen kosten verbonden      Aanmelden: na de zomer. Houdt de website in de gaten! 
Vanaf 20 oktober is het nieuwe melding- en registratiesysteem van het NCvB online.
Het volgen van een PMO-training en e-learning heeft een positief effect op de vaardigheden van bedrijfsartsen om voor PMO ontwikkelde stappenplannen toe te passen, en op het vertrouwen in eigen kunnen om PMO uit te voeren. Dit blijkt uit een deel van het onderzoek naar de uitvoering van PMO, waarop Felicia Los binnenkort promoveert.  
Abonneer op ncvb