Overslaan en naar de inhoud gaan
Door redactie op 21-08-2018 - 10:00

Neurology het officiële tijdschrift van de American Academy of Neurology heeft op 17 augustus de literatuurstudie behorende bij de beroepsziekteregistratierichtlijn lumbosacraal radiculair syndroom (LRS) van het NCvB gepubliceerd. Dit is een eervolle erkenning voor de kwaliteit die het NCvB probeert te leveren bij het zo goed mogelijk ‘evidence-based’ vaststellen van beroepsziekten.

 

 

De titel van het artikel is ‘Work-relatedness of lumbosacral radiculopathy syndrome: review and dose-response meta-analysis’. Het artikel is geschreven samen met Finse en Duitse bedrijfsgeneeskundige experts en is door vijf experts beoordeeld. Het artikel is door financiering van de Universiteit van Amsterdam gratis beschikbaar zijn.

De boodschap is dat werk oorzaak kan zijn van LRS. Dit is gebaseerd op 24 studies uit 12 landen. Opmerkelijk was dat er geen enkele studie in Nederland over dit onderwerp is uitgevoerd. Het totaal aantal geïncludeerde LRS patiënten was 10.142 in de 24 studies en de mediaan voor studies was 209 patiënten. In totaal konden 13 studies worden gebruikt voor de zogenaamde meta-analyse: 5 studies met een laag risico op vertekening en 8 met een hoog risico op vertekening. Een voorbeeld van de meta-analyse gebaseerd op de studies met een laag risico op vertekening staat in figuur 1. Uit figuur 1 blijkt dat zwaar werk het risico op LRS verhoogt met een factor 1,95 (met een 95% betrouwbaarheidsinterval van 1,39-2,74).


Figuur 1. Het gewogen risico op LRS door zwaar werk voor de studies met een klein risico op vertekening

Ook is een dosis-response relatie vastgesteld voor LRS door buigen van de romp en handmatig tillen van lasten (figuur 2). Na 10 jaar buigen van de romp met minimaal 20 graden gedurende 1 uur per dag of handmatig tillen van 5 kg gedurende 2 uur per dag of 20 kg gedurende 10 keer per dag is het risico op LRS verhoogd: Odds Ratio=1,30 met een 95% Betrouwbaarheidsinterval van 1,02-1,66.

Figuur 2. De dosis-response relatie voor het aantal jaren buigen van de romp of handmatig tillen en de kans op LRS.

De conclusie van de literatuurstudie is dat matig tot sterk bewijs beschikbaar is dat LRS als werkgerelateerde ziekte kan worden geclassificeerd afhankelijk van de blootstelling aan buigen van de romp of handmatig tillen en dragen. Werken als chauffeur en zittend werken resulteerden niet in een verhoogd risico op LRS.

 

 

Tags