Overslaan en naar de inhoud gaan
Door redactie op 30-04-2019 - 11:48

In de tweede helft van dit jaar verschijnt ‘Kerncijfers beroepsziekten 2019’, de jaarlijkse rapportage van de beroepsziektemeldingen die het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) in 2018 heeft ontvangen. Hieronder alvast een preview.

Afgelopen jaar heeft het NCvB van 761 bedrijfsartsen 3.854 beroepsziektemeldingen geaccepteerd. Het aantal meldingen is gedaald met zeventien procent ten opzichte van 2017.

De verdeling over de aandoeningen is hetzelfde gebleven als vorig jaar; de meeste meldingen betroffen psychische aandoeningen (58%), gevolgd door aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat (HBA) (29%) en gehooraandoeningen (7%). Binnen elk van deze categorieën springt één subcategorie er steeds uit, zo zijn drie op de vier psychische aandoeningen een overspannenheid/burn-out; een op de drie aandoeningen aan het HBA schouderklachten en drie op de vier gehooraandoeningen lawaaislechthorendheid. Als gevolg van het stopzetten van de collectieve meldingen vanuit de bouwsector, is dit jaar voor de tweede keer op rij de verdeling tussen man/vrouw gelijk. Wel komen beroepsziekten bij vrouwen vaker voor op jongere leeftijd en bij mannen op oudere leeftijd (zie figuur 1).

De drie sectoren met de meeste meldingen zijn Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (863 meldingen), gevolgd door Industrie (629 meldingen) en Overheid en openbaar bestuur (526 meldingen). In alle drie de sectoren is overspannenheid/burn-out het meest gemeld. Voor Gezondheidszorg en maatschappelijk dienstverlening geldt dit voor iets meer dan de helft van de meldingen, voor Industrie en Overheid en openbaar bestuur betreft een op de drie meldingen een overspannenheid/burn-out.

Ook de incidentie (het aantal nieuwe beroepsziektemeldingen per 100.000 werknemers) is iets gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar en komt nu uit op 152 beroepsziekten per 100.000 werknemers. De sectoren met de hoogste incidentie waren in 2018 Industrie, Bouw en Informatie en communicatie.


Figuur 1: Verdeling van het aantal meldingen tussen geslacht en leeftijdsgroep.