Overslaan en naar de inhoud gaan
Door redactie op 31-07-2012 - 10:09

Q-koorts komt vooral voor rond besmette melkgeitenbedrijven. De verspreiding van de bacterie Coxiella burnetii hangt af van wind en andere weersfactoren, vegetatiepatronen en bodemomstandigheden.

 

Melkgeitenbedrijven kunnen zich beter niet vestigen in akkerbouwgebieden die gekenmerkt worden door weinig vegetatie en een lage grondwaterstand. Dit suggereert Wim van der Hoek, bedrijfsarts en epidemioloog, in zijn proefschrift waarop hij 26 juni promoveerde.

Q-koorts epidemie belicht
In zijn proefschrift “The 2007-2010 Q fever epidemic in the Netherlands: risk factors and risk groups” geeft Wim van der Hoek een fraai overzicht van het verloop van de Q-koortsepidemie in Nederland. Deze epidemie begon in 2007, piekte in 2009 en doofde geleidelijk uit in 2010. In dit proefschrift wordt overtuigend aangetoond dat de Q-koortsbacterie (Coxiella burnetii) zich via de lucht verspreidt en dat er een relatie is tussen de begroeiing en grondsoort in de omgeving van de bron (veelal een boerderij) en het aantal menselijke besmettingen. Blijkbaar vangt de vegetatie een deel van de C. Burnetii's weg.
Hoewel er in de literatuur een sterk verband is tussen besmettingen van zwangeren met de C. Burnetii en vroeggeboorte, laag geboortegewicht of andere ongunstige geboorte-uitkomsten, kon dat in deze studie niet worden bevestigd. In het proefschrift wordt gespeculeerd dat regionale verschillen en verschillende genetische eigenschappen van de bacterie mogelijk een rol spelen.

In deze studie werden 686 acute Q-koortsinfecties door de tijd gevolgd. Ongeveer 2% van deze acute infecties ging uiteindelijk over in een chronische infectie. De kans op het ontwikkelen van een chronische infectie was aanzienlijk groter als er sprake was van al vooraf bestaande risicofactoren, zoals hart- en vaatafwijkingen. Onder de beroepsmatig hoog blootgestelde mensen (bijvoorbeeld veeartsen) werd een hoog percentage besmettingen gevonden, een percentage dat gebaseerd is op het meten van antistoffen tegen de Q-koortsbacterie. Voor het feit dat bij deze groep weinig acute en chronische infecties zijn gevonden, is geen duidelijke verklaring bekend. Samengevat: een fraai proefschrift, met daarin een helder overzicht van de grootste Q-koortsepidemie in de wereld.

The 2007-2010 Q fever epidemic in the Netherlands: risk factors and risk groups - Wim van de Hoek. ISBN 978-90-6464-565-5

//