Overslaan en naar de inhoud gaan
Door redactie op 25-03-2014 - 10:00

Beroepsastma wordt niet alleen veroorzaakt door blootstelling aan allergenen of irriterende stoffen op de werkplek maar kan ook ontstaan door herhaalde blootstelling aan luchtwegprikkelende stoffen op de werkplek. Dit nieuwe inzicht over irritatief beroepsastma is verwerkt in de net verschenen nieuwe registratierichtlijn werkgerelateerd astma.
 

Deze NCvB registratierichtlijn werkgerelateerd astma komt in de plaats van de NCvB registratierichtlijn beroepsastma. De nieuwe registratierichtlijn beschrijft zowel de verschillende vormen van beroepsastma als van door het werk verergerend astma.

Beide vormen van werkgerelateerd astma moeten worden gemeld bij het NCvB met de CAS-codes R612 voor beroepsastma en R679 voor door het werk verergerend astma. Van beroepsastma was al bekend dat het zowel veroorzaakt kan worden door blootstelling aan allergenen op de werkplek, zoals bij bakkers, kappers en in de bouw, als door een eenmalige hoge blootstelling aan een irriterende stof, zoals bijvoorbeeld het geval kan zijn bij een lekkage van chloor.

Nieuw is het inzicht dat irritatief beroepsastma ook kan worden veroorzaakt door herhaalde blootstelling aan luchtwegprikkelende stoffen op de werkplek. Voorbeelden hiervan zijn blootstelling aan rook en stof bij brandweerlieden, chloorverbindingen bij schoonmakers, cementstof in de bouw en endotoxines binnen de intensieve veehouderij. Blootstellingniveaus die rond de grenswaarden liggen, zijn hiervoor al voldoende.

Bij door werk verergerend astma is het de aspecifieke blootstelling op de werkplek, zoals temperatuurswisseling, lichamelijk inspanning of lage concentraties van luchtwegprikkelende stoffen, die reeds aanwezig astma doen verergeren. Deze groep is van belang gezien de gezondheidsschade voor de persoon en de economische consequenties voor de persoon, diens werkgever en de ziektekostenverzekeringen.

De diagnostiek voor de verschillende vormen van werkgerelateerd astma komt deels overeen met die van (beroeps)astma en verschilt per subdiagnose. Eerst dient de diagnose astma te worden gesteld of bevestigd en wordt de aard van de blootstelling  bepaald. Met piekstroommetingen thuis, tijdens en na het werk is de werkgerelateerdheid te onderzoeken. Allergische oorzaken kunnen worden bevestigd met allergologisch onderzoek.

Van predisponerende factoren is bekend dat atopie de kans op het krijgen van allergisch beroepsastma bij blootstelling aan bepaalde allergenen met een factor 2-4 verhoogt. Ook rokers lijken hierop een verhoogde kans te hebben. Van genetische factoren zijn er inmiddels aanwijzingen gevonden voor associaties met beroepsastma, maar deze spelen nog geen rol in de praktijk.