Overslaan en naar de inhoud gaan
Door redactie op 20-10-2022 - 19:01

Vanaf 20 oktober is het nieuwe melding- en registratiesysteem van het NCvB online.
Bij het in productie nemen van het nieuwe systeem zijn de wachtwoorden niet overgenomen. Als u voor de eerste keer inlogt kunt u via de link Wachtwoord vergeten? (zie geel gearceerde knop hieronder) een link aanvragen om uw wachtwoord te wijzigen. De afzender van deze e-mail is melding@beroepsziekten.nl en het kan zijn dat deze e-mail in uw spam inbox komt.

Daarna kunt u met uw e-mailadres en uw aangemaakte wachtwoord inloggen.

NCvB - melding en registratie

Wat is er veranderd?

De grootste verandering zit in het moderniseren van de software van het systeem en de uitstraling. Maar er zijn ook wat veranderingen bij het doen van een melding.

Menu’s

Nadat u ingelogd bent komt u terecht bij het meldingsformulier waar u een melding in kan voeren. Andere opties zijn:

  • Nieuwe melding: met deze knop komt u bij het meldingsformulier.
  • Meldingen overzicht: hier kunt u zoeken naar uw eigen meldingen die u in een bepaalde periode heeft gedaan en/of voor een bepaalde arbodienst. Ook is het mogelijk om naar een specifieke melding te zoeken middels het meldingID.
  • Codelijsten: hier vindt u een overzicht van de codelijsten die gebruikt worden voor het meldingsformulier en alle actieve codes binnen een codelijst.

Aan de rechterkant vindt u uw persoonlijke account waar u uw gegevens kunt wijzigen en waar u de arbodienstvestigingen waarvoor u beroepsziektemeldingen doet kunt selecteren en verwijderen. Tevens kunt u hier ook uitloggen als u klaar bent met melden.

NCvB - melding en registratie

Het melden

De grootste verandering bij het doen van een melding is dat voor aandoening, oorzaak, beroep en sector de juiste gegevens gezocht kunnen worden door deze in te typen in het zoekveld. Voor aandoening kan gezocht worden op CAS-code, ICD-10 code en op omschrijving van de aandoening. Voor oorzaak, beroep en sector kan gezocht worden op de code en de omschrijving. In de afbeelding hieronder staat een voorbeeld met de resultaten wanneer in “Epi” getypt wordt in de zoekbalk. Vervolgens selecteert u de gewenste aandoening, oorzaak, beroep of sector door op deze te selecteren.

NCvB - melding en registratie

Andere veranderingen bij het melden zijn:

  • In het nieuwe systeem worden onder andere de beroepsgroepen meer gespecificeerd. Waar nu gezocht kan worden op algemene omschrijvingen zoals Verleners persoonlijke diensten kan in het nieuwe systeem gezocht worden naar beroepen die hieronder vallen, bijvoorbeeld Conducteurs en Kappers. 

NCvB - melding en registratie

  • Om van bedrijfsartsen te leren welke interventies worden ingezet bij een beroepsziekte vragen we u in het nieuwe systeem ook om bij vraag 10b uw gegeven advies verder toe te lichten middels een verplicht vrij tekstveld.
  • Er is een vraag toegevoegd of de werkende waarvoor een melding wordt gedaan een zzp’er betreft. Deze vraag is standaard ingevuld op ‘Nee’ en kan indien nodig aangepast worden.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben of mocht het inloggen niet lukken, dan kunt u mailen naar ncvbmelding@amc.uva.nl