Overslaan en naar de inhoud gaan
Door redactie op 27-03-2017 - 11:25

De wijze waarop slechthorenden en hun (werk)omgeving omgaan met auditieve beperkingen blijkt een kritische succesfactor te zijn. Dit was een van de belangrijke boodschappen tijdens de laatste Heijermanslezing, gehouden op 18 november 2016. Thema was de preventie van beroepsslechthorendheid en het functioneren met hoorproblemen. Sprekers uit de praktijk vulden elkaar aan met voorbeelden van oorzaken, gevolgen en mogelijkheden om bedrijven en werkenden te ondersteunen.

Diverse beroepen zijn oververtegenwoordigd in de Audiologische Centra en bedrijfsartspraktijken. Lawaaiblootstelling in de bouwnijverheid is een bekende. Maar ook musici en zwemonderwijzers kunnen gehoorschade door hun werkomstandigheden ontwikkelen, zo lieten Audioloog Jan de Laat en bedrijfsarts Arnold Schriemer overtuigend zien.

Docenten en andere beroepen met hoge communicatie-eisen krijgen met het stijgen van de leeftijd toenemend problemen aangezien het gehoor in de loop der jaren geleidelijk afneemt. De nieuw ontwikkelende ‘Hear-on’-test (laagdrempelige internettest) kan vroegtijdig hoorproblemen in rumoerige omgevingen opsporen. Voor een optimale oplossing is inzicht nodig in de auditieve taken zoals kunnen spreken in rumoer, horen van signalen, en analyse van omgevingsfactoren.

Een belangrijke conclusie van arbeidshygiënist Kateman was dat wetgeving bijdraagt aan preventie van beroepsslechthorendheid, meer dan voorlichting en instructie.

Professor Wouter Dreschler liet zien dat naast auditieve taken ook een profiel moet worden opgesteld van de communicatie (strategieën, arbeidsbeleving) en van de auditieve beperkingen, zoals het verstaan van spraak in rumoer en stilte, het discrimineren van de spraak, gevoeligheid voor geluid, en het detecteren en lokaliseren van geluid. De wijze waarop slechthorenden en hun (werk)omgeving omgaan met auditieve beperkingen blijkt een kritische succesfactor te zijn. Een belangrijke boodschap voor de aanwezige bedrijfsartsen.

Bas Sorgdrager