Overslaan en naar de inhoud gaan
Door redactie op 20-04-2012 - 10:12

Wanneer medisch is vastgesteld dat een Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS) bij een agent werkgerelateerd is, moet dit ook in juridische zin als beroepsziekte worden erkend. Dat heeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie bepaald.

 

Met dit nieuwe beleid komt een einde aan de praktijk om incidenten als ‘risico van het vak’ af te doen. De minister heeft de korpsbeheerders verzocht zich te confirmeren aan de PTSS-registratierichtlijn van het NCvB.

In de NCvB-richtlijn staat expliciet dat de politieambtenaar een risico op beroepsgebonden PTSS loopt.

Dit voorjaar laaide de strijd weer op over het wel of niet juridisch erkennen van een Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS) als beroepsziekte bij politieagenten. Het Besluit algemene rechtspositie politie (BARP) definieert een beroepsziekte als: ‘een ziekte, welke in overwegende mate haar oorzaak vindt in de aard van de aan de ambtenaar opgedragen werkzaamheden of in bijzondere omstandigheden, waaronder deze moesten worden verricht, en die niet aan zijn schuld of onvoorzichtigheid is te wijten’. In de praktijk moest het oorzakelijke (gewelds)incident in het werk bijzonder extreem zijn geweest, wilde de PTSS als beroepsziekte worden aangemerkt. Recent verloren twee politieagenten hun zaken omdat de rechters hun incidenten als ‘risico’s van het vak’ bestempelden en daarmee niet extreem genoeg.

De minister heeft nu bepaald dat iedere agent die getroffen wordt door een PTSS, waarvan medisch is vastgesteld dat het om een werkgerelateerde PTSS gaat, als beroepsziekte in juridische zin wordt erkend.

De minister heeft de korpsbeheerders verzocht zich te confirmeren aan de registratierichtlijn van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) betreffende PTSS, waarin expliciet staat, dat de politieambtenaar een risico op beroepsgebonden PTSS loopt.

Daarnaast heeft de minister bepaald dat er een programma komt om de professionele weerbaarheid van politieagenten te versterken. Dit programma kent drie onderdelen:

  • de goede mensen met de juiste verwachtingen aannemen en hen opleiden tot weerbare medewerkers;
  • de in dienst zijnde agenten voorzien van extra goede trainingen, waaronder de mentale-krachttraining;
  • agenten, die uitgevallen zijn of dreigen uit te vallen, bijvoorbeeld na ingrijpende gebeurtenissen, zo snel en zo goed mogelijk opvangen en begeleiden.

Voor dit gehele programma is 45 miljoen euro uitgetrokken.

Ten slotte kondigde minister Opstelten aan nader verdiepend onderzoek te laten uitvoeren naar PTSS als beroepsziekte als onderdeel van een breder meerjarig onderzoek naar de psychosociale toestand van politiemedewerkers.

Bronnen:

- Brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer: Brief Tweede Kamer over de weerbaarheid van de politie

- Registratierichtlijn Traumatische Stress Stoornissen, Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB)

- www.websitevoordepolitie.nl

- www.politiebond.nl