Overslaan en naar de inhoud gaan
Door redactie op 26-04-2023 - 10:00

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) heeft gedurende het kalenderjaar 2022 in samenwerking met de Polikliniek Mens en Arbeid (PMA) (beide onderdeel van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum), het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht, het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL) te Utrecht, en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) te Bilthoven, protocollen en sjablonen ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten behoeve van de Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) die per 1 januari 2023 van kracht is gegaan. Er zijn concept protocollen en sjablonen ontwikkeld voor de ernstige stoffengerelateerde beroepsziekten allergisch beroepsastma, longkanker door asbest en chronische Solvent-induced Encefalopathie (CSE):


Publicatie vastgestelde protocollen  
Het Bureau van het Landelijk Expertisecentrum Stoffengerelateerde Beroepsziekten (Lexces) heeft deze protocollen en sjablonen geoptimaliseerd waarna de Adviescommissie Lijst beroepsziekten deze documenten definitief heeft opgesteld en als advies heeft aangeboden aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit advies overgenomen en de vaststelling gepubliceerd in de Staatscourant:


Longkanker door asbest: waarschijnlijkheid en advies over afkappunt  
Daarnaast is in opdracht van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door het Lexces een rekenmodel gemaakt om de waarschijnlijkheid te bepalen dat een (ex-)werkende longkanker door asbest heeft gekregen. Deze rapportage is gepubliceerd op de website van het Lexces.