Registratierichtlijn Gehoorverlies

Op 25 mei 2010 is door het NCvB de nieuwe Registratierichtlijn ‘Gehoorverlies door beroepsmatige blootstelling aan lawaai’ uitgebracht, vergezeld van een achtergronddocument. Doofheid door lawaai is in Nederland de meest gemelde beroepsziekte door bedrijfsartsen.

De registratierichtlijn beschrijft criteria om gehoorverlies te melden als beroepsziekte. Het gaat hierbij om gehoorverlies dat in hoofdzaak het gevolg is van geluidsbelasting in het werk. Gehoorverlies is een stoornis die kan leiden tot een functionele beperking, namelijk slechthorendheid. Afhankelijk van de eisen die aan het auditieve vermogen worden gesteld, leidt gehoorverlies tot slechthorendheid.

Registratierichtlijn Gehoorverlies door beroepsmatige blootstelling aan lawaai 

Achtergronddocument