Overslaan en naar de inhoud gaan
Door redactie op 15-11-2010 - 11:29

Recent zijn er twee nieuwe registratierichtlijnen met bijbehorende achtergronddocumenten gereed gekomen. Beide hebben betrekking op aandoeningen van de bovenste luchtwegen. Deze worden met een zekere regelmaat gemeld. Dat zal met het verschijnen van deze documenten naar verwachting beter en nog vaker geschieden.

In de registratierichtlijn werkgerelateerde rhinitis wordt onderscheid gemaakt tussen beroepsrhinitis en door het werk verergerende rhinitis. Dit is vergelijkbaar met het onderscheid tussen beroepsastma en door het werk vergerend astma.
Beroepsrhinits kan evenals beroepsastma veroorzaakt worden door allergenen en door irritantia. De registratierichtlijn geeft de criteria weer voor de werkgerelateerde diagnostiek.
Zij worden evenals de gegevens over oorzakelijke blootstellingen, nader toegelicht in het achtergronddocument.

Er ontbrak tot nu toe een registratierichtlijn voor de werkgerelateerde stemstoornis. Bij een stemstoornis ( dysfonie) is er sprake van een abnormale stemkwaliteit, die iemand hindert in het sociaal en professioneel functioneren. Zowel omgevingsfactoren als de eisen die vanuit arbeid aan de stem gesteld worden, kunnen leiden tot een stemstoornis.
De registratierichtlijn reikt criteria aan voor de klinische en werkgerelateerde diagnostiek.
Het achtergronddocument geeft de evidence weer over de betekenis van de omgevingsfactoren, stemeisen, stemgewoonten en persoonlijke factoren bij het ontstaan van een stemstoornis.

Richtlijnen en achtergronddocumenten: