Overslaan en naar de inhoud gaan
Door redactie op 05-07-2017 - 15:56

De richtlijn is een vertaling en bewerking van de Guidelines for Management of Work-related Asthma van de European Respiratory Society (ERS) en is primair bedoeld voor longartsen. Echter voor iedere bedrijfsarts die in de praktijk te maken heeft met werkgerelateerd astma is hij relevant!

Specifiek voor bedrijfsartsen zijn er de NVAB Richtlijn COPD en Astma die momenteel wordt geüpdatet en de NCvB registratierichtlijn werkgerelateerd astma.

In de richtlijn Werkgerelateerd astma komen achtereenvolgens aan bod de diagnostiek, prognostische factoren, behandelopties en de organisatie van zorg. Hetgeen bekend is uit de literatuur wordt gewogen en besproken. Er wordt gebruik gemaakt van stappenplannen en tabellen voor de inzichtelijkheid. Vervolgens worden aanbevelingen gedaan. De richtlijn is toegespitst op de situatie in Nederland. In de verschillende hoofdstukken komt de rol van en de samenwerking met de bedrijfsarts aan bod!