Overslaan en naar de inhoud gaan
Door redactie op 15-11-2010 - 11:27

Een gezaghebbend en deskundig instituut. Dat is over het algemeen het oordeel over het NCvB, zo blijkt uit een enquête onder bedrijfsartsen en uit gesprekken met diverse stakeholders. Met name de helpdesk en de websites worden erg gewaardeerd.

Ook nieuwsbrieven, registratierichtlijnen en artikelen in vakbladen scoren hoog in de waardering.

De kwaliteit van de informatie wordt in het algemeen als goed beoordeeld. De evaluatie is de afgelopen maanden uitgevoerd door het bureau ECORYS. Doel was te bezien of het NCvB zijn taken op het gebied van monitoring en signalering van beroepsziekten en de kennisverspreiding goed uitvoert.

Er is een enquête onder bedrijfsartsen gehouden en er is met diverse stakeholders gesproken over het NCvB.
Als verbeterpunten noemen de geënquêteerde bedrijfsartsen en de stakeholders het verlenen van specifieke branchegericht informatie over beroepsziekten. Verder zou het NCvB  onderzoek moeten doen naar  andere meldingsinstrumenten, zoals bijvoorbeeld het melden door huisartsen (zoals in Engeland gebeurt).
Al met al een 8 voor het NCvB en een paar goede tips voor de toekomst.

 

Tags