Overslaan en naar de inhoud gaan

Beroepsziektemeldingen hand en pols 2013-2022

Door redactie op 06-03-2023 - 09:50

Bedrijfs- en verzekeringsartsen zien regelmatig beroepsziekten aan hand en pols in hun praktijk. Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten maakte een overzicht van de kenmerken van deze beroepsziekten in de laatste tien jaar. Het waren 2139 meldingen. De meestgemelde diagnose was L686 ‘RSI van pols en hand’ met 805 meldingen. De twee meestgerapporteerde risicofactoren (57%) zijn het uitvoeren van snel herhaalde armbewegingen en veel kracht zetten met de handen.

Beroepsziektemeldingen hand en pols 2013-2022

‘We zijn arts geworden om mensen te helpen’

Door redactie op 23-02-2023 - 15:32

Deze periode besteedt TBV-online extra aandacht aan collega's die zich naast hun dagelijkse taken inzetten voor het werkveld, in aanvullende functies. Deze keer: Gerda de Groene en Willem Pieter Piebenga, werkzaam bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) en de Polikliniek Mens en Arbeid (PMA) van het Amsterdam UMC. Ze werkten onder andere mee aan NVAB-richtlijnen op het gebied van contacteczeem en longziekten en werken aan meer kennis over blootstelling aan chemische stoffen. ‘Alles wat wij weten en kennen uit de literatuur wordt in zo’n richtlijn samengevat.’

We zijn arts geworden om mensen te helpen

Schiphol reprise

Door redactie op 16-02-2023 - 16:17

Afgelopen maandag was ons afdelingshoofd Allard van der Beek live te gast bij Nieuwsuur om zijn visie te geven op het te zware werk van de bagageafhandelaars bij Schiphol. Je kan het terugkijken op (minuut 1:05-13:55): Nieuwsuur gemist? Start met kijken op NPO Start

Schiphol reprise

Allard van der Beek

A first step towards a framework for interventions for individual working practice to prevent work-related musculoskeletal disorders: a scoping review

Door redactie op 09-02-2023 - 10:02

Ter preventie van werkgerelateerde aandoening aan het bewegingsapparaat worden vaak adviezen gegeven aan werkenden. Deze maatregelen zijn zeer divers bijvoorbeeld goed instellen van je werkplek, sterker worden of het nemen van micro-pauzes. Het NCvB heeft een bijdrage geleverd hoe we die interventies het best kunnen categoriseren zodat we in de komende jaren beter het effect kunnen evalueren van deze interventies. In totaal zijn acht categorieën gedefinieerd, zoals motorische vaardigheden, gebruik van hulpmiddelen en variatie. 

A first step towards a framework for interventions for individual working practice to prevent work-related musculoskeletal disorders: a scoping review

Financiële tegemoetkoming slachtoffers beroepsziekten

Door redactie op 06-01-2023 - 11:01

Vanaf 1 januari 2023 geldt de Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). Het doel daarvan is om slachtoffers van stoffengerelateerde beroepsziekten erkenning te bieden voor het feit dat ze ziek zijn geworden door blootstelling aan bepaalde schadelijke stoffen op hun werk.

Meer informatie..

Financiele tegemoetkoming voor slachtoffers beroepsziekten

Preventie beroepsziekten bij kappers

Door redactie op 28-11-2022 - 11:10

Het project “Bevordering van de uitvoering van de Europese raamovereenkomst inzake gezondheid en veiligheid op het werk in de kapperssector” is afgerond. Sanja Kezic en Henk van der Molen hebben met universiteiten uit Duitsland, Kroatië en Denemarken samengewerkt en dit heeft geleid tot verschillende gepubliceerde systematische reviews.

Preventie beroepsziekten bij kappers

‘Blijf alert op gehooraandoeningen’

Door redactie op 22-11-2022 - 15:53

Na ruim 27 dienstjaren neemt bedrijfsarts/klinisch arbeidsgeneeskundige Bas Sorgdrager afscheid van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en de Polikliniek Mens en Arbeid. Opvolgster Charlotte Geelen zet zijn werk voort.

Blijf alert op gehooraandoeningen

Mentale modellen-benadering kan risicocommunicatie fijnstof verbeteren

Door redactie op 22-11-2022 - 15:19

Werken kan gevaarlijk zijn. Naast directe risico’s zijn er ook niet direct waarneembare blootstellingsrisico’s, zoals fijnstof en elektromagnetische velden (EMV). Deze risico’s blijven vaak onderbelicht. Thomas Stege richtte zich in het onderzoek Development of risk communication tools for occupational exposures, waarop hij woensdag 14 september aan de Vrije Universiteit (VU) promoveerde, op deze niet direct waarneembare blootstellingsrisico’s.

Mentale modellen-benadering kan risicocommunicatie fijnstof verbeteren

Presentaties en opname 34ste Heijermanslezing, vrijdag 11 november 2022

Door redactie op 22-11-2022 - 13:11

Op vrijdag 11 november is de 34ste Heijermanslezing met als onderwerp ‘Beroepsziekten: ontwikkelingen gehoorschade en andere opvallende zaken’ gehouden. Deze lezing stond in het teken van het afscheid van Bas Sorgdrager bij het NCvB. Met uitzondering van de presentaties waar persoonsgegevens zijn gebruikt is de lezing hier terug te vinden. Hieronder staan de presentaties die gehouden zijn door de sprekers.

Presentaties en opname 34ste Heijermanslezing, vrijdag 11 november 2022
Abonneer op