Overslaan en naar de inhoud gaan

2.4 Toxicologie

Farmacotherapeutisch Kompas
Inhoud – In het Farmacotherapeutisch Kompas staan alle in Nederland verkrijgbare geneesmiddelen, die geregistreerd staan als 'geneesmiddelen voor mensen' bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) of de European Medicines Agency (EMA) en vermeld staan in het taxebestand van Z-Index, dat elke maand wordt geactualiseerd. De apotheek kan alle producten die in het taxebestand staan, afleveren.

In het Farmacotherapeutisch Kompas staat geen informatie over homeopathie. Daarnaast worden geneesmiddelen die voornamelijk intramuraal gebruikt worden niet opgenomen.
Aanbieder – Zorginstituut Nederland.

GESTIS Substance Database (Engels)
Inhoud – GESTIS bevat onder meer de volgende informatie over 9400 gevaarlijke stoffen: identificatie van de stof, toxicologie/ecotoxicologie, fysieke- en chemische eigenschappen, beroepsgebonden informatie (o.a. expositie, eerste hulp) en veiligheidsmaatregelen.
Aanbieder – GESTIS wordt aangeboden door het Duitse instituut voor arbeidsrechtelijke arbeidsongevallen verzekering (IFA – Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung)

GSW - Databank Grenswaarden Stoffen op de Werkplek
InhoudDe gezondheidskundige onderbouwing van een Europese grenswaarde (adviezen SCOEL); het advies aan SZW van de Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW) (voorheen: Subcommissie MAC-waarden); de informatie die in specifieke gevallen is verstrekt voor een haalbaarheidstoets; de publicatie van de (nieuwe) grenswaarde door SZW. Aanbieder – Sociaal Economische Raad (SER)

Haz-Map (Engels)
Inhoud – “Haz-Map® is an occupational health database designed for health and safety professionals and for consumers seeking information about the adverse effects of workplace exposures to chemical and biological agents. The main links in Haz-Map are between chemicals and occupational diseases. These links have been established using current scientific evidence.”
Aanbieder “The founder of Haz-Map is Jay A. Brown, a graduate of Indiana University School of Medicine in 1978 and the University of Washington School of Public Health in 1996. Jay completed residency training in Family Practice (1981) and in Occupational Medicine (1996). He is Board Certified in Occupational Medicine by the American Board of Preventive Medicine. Dr. Brown has over ten years of experience working in occupational medicine clinics.”
(Beide citaten ontleend aan: https://hazmap.nlm.nih.gov/about-us)

Stoffenmanager
Inhoud Eenmalige registratie om te kunnen inloggen. Stoffenmanager is de praktische brug tussen abstracte wet- en regelgeving en de naleving ervan. Stoffenmanager brengt orde en biedt inzicht door alle relevante kennis en informatie te structureren.
Zoektips Bekijk de FAQ: https://stoffenmanager.nl/Public/CommunityQuestions.aspx

Andere pagina's