Overslaan en naar de inhoud gaan

Ondersteuning chronisch zieken bij werk leidt tot wilskracht en welbevinden

Door redactie op 28-09-2023 - 11:43

“Werken met een chronische ziekte vergt veel wilskracht maar kan leiden tot een groter welbevinden. Ondersteuning met interventies op maat kan bijdragen bij het aan het werk gaan, terugkeren naar werk of het duurzaam aan het werk blijven”, betoogde prof. dr. Angela de Boer 23 juni in haar inaugurale rede bij het aanvaarden van de leerstoel Arbeid en Gezondheid, in het bijzonder van werkenden met een chronische ziekte aan de Universiteit van Amsterdam. Een belangrijk onderdeel van haar leerstoel is het verbeteren van de kwaliteit van deze ondersteuning.

Ondersteuning chronisch zieken bij werk leidt tot wilskracht en welbevinden

Zorgmedewerkers hebben baat bij stressverminderende activiteiten

Door redactie op 28-09-2023 - 10:35

Zorgmedewerkers wereldwijd hebben baat bij stressverminderende activiteiten zoals meditatie en yoga. Deze activiteiten helpen bijvoorbeeld om beter met stress om te gaan. Dit blijkt uit het internationale Cochrane-onderzoek, waarvan Amsterdam UMC deel uitmaakt.

Zorgmedewerkers hebben baat bij stressverminderende activiteiten

Preventie van psychische beroepsziekten vermindert klachten en kosten

Door redactie op 27-09-2023 - 23:29

Psychische aandoeningen onder werkenden leiden tot een hoog ziekteverzuim en kosten. Recent verscheen een publicatie waarin verdiepend onderzoek is gedaan naar de prevalentie en benutbare mogelijkheden binnen een geanonimiseerd jaarcohort van medewerkers die een WIA-aanvraag indienden na twee jaar ziekte. Bij het vaststellen van de resterende verdiencapaciteit is de diagnose van belang. (Hoekstra et al., 2023)

09:00-13:00, inloop vanaf 08:30  -  Amsterdam UMC, locatie AMC, zaal K01-222
Kosten: geen  

Registratie richtlijn Depressie als beroepsziekte geüpdatet

Door redactie op 06-09-2023 - 09:25

De beroepsziekteregistratierichtlijn Depressie als beroepsziekte is geüpdatet. Deze registratierichtlijn is ingedeeld volgens het gangbare 6-stappenplan en bevat informatie over de diagnose volgens DMS-5 en werkgerelateerde risicofactoren.

De geactualiseerde richtlijn is op de website geplaatst en gaat in op werkgerelateerde risicofactoren zoals:

Registratie richtlijn Depressie als beroepsziekte geüpdatet