Overslaan en naar de inhoud gaan
Door redactie op 17-04-2018 - 11:20

De 27Heijermanslezing op vrijdag 29 juni 2018 staat in het teken van beroepslongaandoeningen. Het programma biedt onder meer een overzicht van de recent verschenen richtlijnen die de bedrijfsarts helpen de relatie tussen longziekten en werk te onderzoeken.

In 2017 is de richtlijn werkgerelateerd astma van de European Respiratory Society (ERS) bewerkt tot een Nederlandse richtlijn voor longartsen. Voorjaar 2018 is de update van de NVAB-richtlijn astma & COPD gereed gekomen en is de registratierichtlijn beroepsziekte COPD van het NCvB verschenen.

Longarts van der Zee vertelt hoe een RADS zich kan presenteren en welke klachten daaruit zijn te verklaren. Daarna laten arbeidshygiënisten van het Expertise Centrum Toxische Stoffen Arbo Unie (ECTS AU) aan de hand van voorbeelden zien hoe zij blootstelling op de werkplek aanpakken. De Long Alliantie Nederland (LAN) zorgt dat beroepslongziekten voortdurend op de (politieke) agenda in Nederland staan. Zij maken u deelgenoot van hun activiteiten.