Overslaan en naar de inhoud gaan
Door redactie op 06-01-2014 - 10:00

Kerncijfers beroepziekten 2013 is opgesteld door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) / Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De nieuwste cijfers zullen half oktober 2014 gepubliceerd worden.

 

Het doel hiervan is een overzicht te geven van het vóórkomen van beroepsziekten en de verdeling binnen sectoren en beroepen in Nederland in 2012. Het overzicht is bedoeld voor organisaties die beleid en preventie op het gebied van beroepsziekten als interessegebied hebben zoals overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties en instellingen voor arbodienstverlening en gezondheidszorg. Deze kerncijfers en de tweejaarlijkse uitgave van ‘Beroepsziekten in Cijfers’ zijn bijvoorbeeld bruikbaar bij de risico inventarisatie en evaluatie om te bezien welke nadelige gezondheidseffecten door werk kunnen worden voorkómen.