Overslaan en naar de inhoud gaan
Door redactie op 09-02-2016 - 15:59

De originele registratie richtlijn overspanning/burnout dateert uit 2008. Tijd voor een update!
Sinds 2008 is er veel literatuur gepubliceerd over deze aandoeningen. Zowel in Nederland als daarbuiten. In het buitenland wordt echter de diagnose overspanning niet gebruikt.

In de Angelsaksische literatuur heeft men het over stress related disorders, distress of adjustment disorder. De laatste, aanpassingsstoornis, wordt ook in Nederland gebruikt en is eigenlijk niet anders dan overspanning. Burnout staat helemaal in de belangstelling. De update is gebaseerd op 12 studies uit 11 artikelen. Ten opzichte van de originele richtlijn zijn er enkele veranderingen. Van alle psychosociale risicofactoren beschreven in de originele richtlijn is de relatie met  overspanning/burnout als beroepsziekte bevestigd. De factor ‘sturingsmogelijkheden’  is veranderd in ‘beslissingsruimte’ en uitgesplitst naar de factoren ‘taakautonomie’ en ‘taakvariatie’. We hebben geen nieuwe psychosociale risicofactoren toegevoegd omdat hier geen literatuur voor was. Nieuw is dat de factor ‘hoge inspanning gepaard met lage beloning’ bij voldoende blootstelling op zich voldoende is om de beroepsziekte overspanning/burnout te kunnen veroorzaken. De andere genoemde factoren kunnen een bijdrage leveren aan het ontstaan. Om de bedrijfsarts op weg te helpen bij de beoordeling over wel/niet een beroepsziekte is een beslisregel gemaakt en een tabel ‘Hulpmiddel inschatting psychosociale risicofactoren’ toegevoegd.

Link naar de registratierichtlijn: Overspanning/burnout als beroepsziekte (E002)