Overslaan en naar de inhoud gaan
Door redactie op 12-07-2017 - 08:30

De originele registratierichtlijn overspanning/burnout dateert uit 2008. Tijd voor een update! Sinds 2008 is er zowel in Nederland als daarbuiten veel onderzoek over deze aandoeningen gepubliceerd.

 

De update  van de richtlijn is gebaseerd op twaalf studies uit elf artikelen. Ten opzichte van de originele richtlijn zijn er enkele veranderingen. Ook wordt de bedrijfsarts beter geholpen bij de beoordeling of er sprake is van een beroepsziekte.

In binnen- en buitenland wordt veel onderzoek gedaan naar overspanning en burnout. In het buitenland wordt de diagnose overspanning echter niet gebruikt. In de Angelsaksische literatuur heeft men het over stress related disorders, distress of adjustment disorder. De laatste benaming, aanpassingsstoornis, wordt ook in Nederland gebruikt en is eigenlijk niet anders dan overspanning. Burnout staat volop in de belangstelling.

De update is gebaseerd op twaalf studies uit elf artikelen. Van alle psychosociale risicofactoren beschreven in de originele richtlijn is de relatie met  overspanning/burnout als beroepsziekte bevestigd. De literatuur leverde geen onderbouwing voor nieuwe psychosociale risicofactoren. Maar ten opzichte van de originele richtlijn zijn er wel enkele veranderingen.  Zo is de factor ‘sturingsmogelijkheden’ veranderd in ‘beslissingsruimte’ en uitgesplitst naar de factoren ‘taakautonomie’ en ‘taakvariatie’.  Nieuw is ook dat de factor ‘hoge inspanning gepaard met lage beloning’ bij voldoende blootstelling op zich al voldoende is om de beroepsziekte overspanning/burnout te kunnen veroorzaken. De andere genoemde factoren kunnen een bijdrage leveren aan het ontstaan.

Om de bedrijfsarts op weg te helpen bij de beoordeling over wel/niet een beroepsziekte is een beslisregel gemaakt en een tabel ‘Hulpmiddel inschatting psychosociale risicofactoren’ toegevoegd.

Bekijk hier de registratierichtlijn

Bekijk hier het achtergronddocument