Overslaan en naar de inhoud gaan
Door redactie op 01-10-2019 - 08:42

Een disbalans tussen inspanning en beloning is op zich zelf onvoldoende bewijs voor een overspanning. Dit is de belangrijkste wijziging in de registratierichtlijn overspanning die dit najaar een update krijgt. 

 

Een uitbreiding van het vorige onderbouwende review met vijf nieuwe studies leidt tot deze en enkele andere wijzigingen. Ook het hulpmiddel uit de richtlijn om te helpen bij het komen tot de conclusie ‘beroepsziekte’ is aangepast. Houd de website in de gaten voor de geüpdatete richtlijn.

De NCvB-registratierichtlijnen zijn zo veel mogelijk gebaseerd op bewijs uit de medische literatuur over de relatie tussen een risicofactor in werk en het ontstaan van een ziekte.

Recent is de review voor de registratierichtlijn overspanning geüpdatet. Vijf studies zijn toegevoegd aan de oorspronkelijke twaalf. De belangrijkste wijziging is dat het bewijs dat sprake is van een disbalans tussen inspanning en beloning op zich zelf niet meer voldoende is om een overspanning te kunnen veroorzaken.
Het hulpmiddel uit de richtlijn om te helpen bij de beslissing om te komen tot de conclusie beroepsziekte is ook aangepast, zie onderstaande tabel. Daarbij is tevens een onderscheid gemaakt in de mate van bewijs: een Odds Ratio (OR) tussen de 1,00 en 1,50 heeft daarbij een kleinere waarde dan een OR tussen de 1,5 en 2,00.

Om te oefenen met casuïstiek staat op de website de e-learning overspanning. Deze levert tevens een accreditatiepunt op.
 

Tabel als hulpmiddel bij overwegen beroepsziekte

Psychosociale risicofactoren in werk

OR

Blootstelling

Score

a. Hoge inspanning gepaard met lage beloning

1.91

3 = Hoog 

2 = Matig

1 = Laag

0 = Niet

 

b. Hoge psychologische taakeisen

1.56

2 = Hoog 

1 = Matig

0 = Laag/niet

 

c. Weinig taakautonomie

1.34

2 = Hoog 

1 = Matig

0 = Laag/niet

 

d. Weinig sociale steun collega’s

1.29

2 = Hoog 

1 = Matig

0 = Laag/niet

 

e. Weinig sociale steun leidinggevende

1.27

2 = Hoog 

1 = Matig

0 = Laag/niet

 

f. Procedurele onrechtvaardigheid

1.74

3 = Hoog

2 = Matig

1 = Laag

0 = Niet

 

g. Relationele onrechtvaardigheid

1.55

2 = Hoog  

1 = Matig

0 = Laag/niet

 

h. Hoge emotionele taakeisen

1.58

2 = Hoog 

1 = Matig

0 = Laag/niet

 

TOTAAL

 

 

 

 

Weging

Bij een score van 4 of meer én de inschatting van geen, lage of matige blootstelling aan stressoren privé, kan een beroepsziekte overspanning/burn-out worden gemeld.  Let op: ook bij één factor met een zeer hoge blootstelling is een beroepsziektemelding te overwegen.