Overslaan en naar de inhoud gaan

35e Heijermanslezing - vrijdag 24 november 2023

Titel: Werkgerelateerde huid- en longaandoeningen
     
Hybride: collegezaal 2, locatie AMC en digitaal via ZOOM
Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, Public and Occupational Health, Amsterdam UMC, locatie AMC

Accreditatie: Accreditatie (ABSG 3 punten) voor bedrijfsartsen is aangevraagd         
Kosten: Aan deelname zijn geen kosten verbonden      
Aanmelden: na de zomer. Houdt de website in de gaten! 

Tijdens de 35e Heijermanslezing wordt u meegenomen langs verschillende aspecten van werkgerelateerde huid- en longaandoeningen. De middag begint met de stand van zaken van de klinische arbeidsdermatologie anno 2023. Vervolgens komen de longaandoeningen aan bod met het accent op de aandoeningen waarvoor een tegemoetkoming kan worden aangevraagd bij Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (ISBG). Net voor de pauze zal casuïstiek worden gepresenteerd vanuit de Polikliniek Mens en Arbeid. Na de pauze zal ons worden verteld hoe de preventie van werkgerelateerde huidaandoeningen in Duitsland wordt vorm gegeven. Afgesloten wordt met hetgeen bekend is van de werk- en persoonsgebonden risicofactoren voor werkgerelateerde huidaandoeningen.

PROGRAMMA:

13.00 - 13.10Tijd om in te loggen
13.10 - 13.20Welkom en meer         
Prof. Dr. Henk van der Molen, hoofd NCvB Amsterdam UMC
13.20 - 13.50Klinische arbeidsdermatologie anno 2023        
Prof. Dr. Thomas Rustemeyer, arbeidsdermatologie Amsterdam UMC
13.50 - 14.20Werkgerelateerde longaandoeningen en de Tegemoetkomingsregeling Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) 
Dr. Jaring vd Zee, longarts Polikliniek Mens en Arbeid Amsterdam UMC
14.20 - 14.50Uitdagende casuïstiek bij werkgerelateerde huid- en longaandoeningen         
Klinisch arbeidsgeneeskundigen Polikliniek Mens en Arbeid Amsterdam UMC
14.50 - 15.20Pauze
15.20 - 16.00Prevention of occupational skin diseases (contact dermatitis, skin cancer)        
Prof. Dr. Swen Malte John, Dept. Dermatology, Environmental Medicine, Health Theory, University of Osnabruck, Germany
16.00 - 16.45Werk- en persoonsgebonden risicofactoren voor werkgerelateerde huidaandoeningen        
Dr. Sanja Kezic, toxicoloog en onderzoeker, Public and Occupational Health, Amsterdam UMC
16.45Afsluiting 
16.45 - 18.30Napraten met een drankje