Overslaan en naar de inhoud gaan

Rapportage: protocollen en inrichten deskundigenpanels

Door redactie op 26-04-2023 - 10:00

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) heeft gedurende het kalenderjaar 2022 in samenwerking met de Polikliniek Mens en Arbeid (PMA) (beide onderdeel van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum), het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht, het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL) te Utrecht, en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) te Bilthoven, protocollen en sjablonen ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten behoeve van de

Rapportage: protocollen en inrichten deskundigenpanels

NVAB-richtlijn werk-privé balans

Door redactie op 17-04-2023 - 09:22

Het is belangrijk om een goede balans tussen werk en privé te hebben en te behouden. Wanneer deze verstoord raakt, kan dit bijvoorbeeld leiden tot verlies van efficiëntie en minder productiviteit van werknemers, maar ook tot irritaties en conflicten in de werk- als privésfeer. Een verstoorde werk-privé balans kan daarnaast zorgen voor gezondheidsklachten bij werknemers, wat uiteindelijk zelfs kan leiden tot (beroeps)ziekte en uitval.

werk-privebalans

Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) ingevoerd

Door redactie op 12-04-2023 - 10:00

Per 1 januari 2023 is de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) ingevoerd. Werkenden die ziek zijn geworden door het werken met schadelijke stoffen kunnen dan een éénmalige tegemoetkoming aanvragen van € 22.839. Vooralsnog geldt de regeling TSB voor drie beroepsziekten; longkanker door asbest, allergisch beroepsastma en chronische encefalopathie door oplosmiddelen (CSE of schildersziekte). In de toekomst zal de regeling voor steeds meer stoffengerelateerde beroepsziekten gaan gelden.

Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) ingevoerd

Inloggen en melden in het nieuwe meldingssysteem

Door redactie op 12-04-2023 - 08:48

In het nieuwe meldingssysteem van het NCvB dat afgelopen oktober in gebruik is genomen, kunnen de codelijsten voor diagnoses, oorzaken, beroepen en sectoren doorzocht worden door een waarde of omschrijving in te typen. Dit moet het zoeken naar de juiste diagnose, beroep of sector makkelijker maken. Helaas gaat het inloggen op en melden in dit systeem nog niet altijd goed. In deze bijdrage worden de vaakst voorkomende problemen tijdens het inloggen en het melden beschreven en wordt uitgelegd hoe deze opgelost kunnen worden.

Keuzeonderwijs Arts en Topsport – ‘high demand’ professies

Door redactie op 12-04-2023 - 08:00

De eerste week van ons 3-maands keuzeonderwijs Arts en Topsport voor de 2e jaar studenten Geneeskunde van het AMC eindigde toepasselijk op Papendal. Dit multidisciplinaire keuzeonderwijs gericht op participatie in veeleisende beroepen organiseren wij samen met de afdelingen radiologie, orthopedie, chirurgie, revalidatiegeneeskunde, en biomedical engineering & physics. Maarten Moen - chefarts NOC*NSF / sportarts hield een open en eerlijk verhaal over de dilemma’s bij het begeleiden van topsporters. Daarnaast natuurlijk een rondleiding op Papendal met aandacht voor de vele innovaties!

Keuzeonderwijs Arts en Topsport – ‘high demand’ professies

Evidence-informed decision making in occupational health and safety

Beslissingen om interventies op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VWG) te implementeren, worden niet altijd ondersteund door het beste beschikbare wetenschappelijke bewijs. Terwijl effectieve interventies mogelijk niet worden geïmplementeerd kunnen ineffectieve interventies nog altijd worden ingezet, waardoor werknemers onnodig risico blijven lopen.

Somber op het vakantiepark

Een 53-jarige servicemedewerkster op de receptie van een vakantiepark is gespannen en somber. Is hier sprake van een beroepsgebonden depressie?

De vrouw werkt al 24 jaar als servicemedewerker. Ze is somber en weet niet goed hoe ze verder moet. Sinds haar man acht jaar geleden is overleden aan kanker, is ze alleenstaand. Ze heeft geen kinderen.  

Het vakantiepark begon als camping, later kwamen er steeds meer stacaravans en de laatste tien jaar ook vakantiehuisjes.