Overslaan en naar de inhoud gaan

Archief - Beroepsziekten in cijfers/ Kerncijfers

De BIC-rapporten worden opgesteld door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) / Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Het doel hiervan is een overzicht te geven van het vóórkomen van beroepsziekten en de verdeling binnen sectoren en beroepen in Nederland en van de trends die hierin optreden. Ook vermeldt het NCvB in het rapport nieuwe arbeidsrisico’s die zijn gesignaleerd. Tenslotte beschrijft het wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen omtrent de oorzaken, preventie, (vroeg)diagnostiek, behandeling en reïntegratie bij beroepsziekten. 
Ieder rapport geeft de interpretatie van de cijfers over het voorgaande jaar. Door cijfers uit het Peilstation Intensief Melden (PIM) en door aanvullend literatuuronderzoek wordt een beeld geschetst van de incidentie van beroepsziekten en van recente ontwikkelingen op het gebied van beroepsziekten op (inter)nationaal niveau. 
Het overzicht is bedoeld voor organisaties die beleid en preventie op het gebied van beroepsziekten als interessegebied hebben zoals overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties en instellingen voor arbodienst

Kerncijfers Beroepsziekten geeft een overzicht van het aantal en de aard van geregistreerde beroepsziekten en de verspreiding binnen sectoren en beroepen in Nederland. Daarnaast beschrijft het rapport enkele wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen rond beroepsziekten.

Deze kerncijfers en de tweejaarlijkse uitgebreidere uitgave van ‘Beroepsziekten in Cijfers’ en de informatie op www.beroepsziekten.nl zijn bruikbaar bij de risico-inventarisatie en evaluatie en verzuimanalyses om vast te stellen welke nadelige gezondheidseffecten door werk kunnen worden voorkómen.

 

Beroepsziekten in cijfers/ Kerncijfers
Kerncijfers beroepsziekten 2023
Beroepsziekten in cijfers 2022
Kerncijfers beroepsziekten 2021
Beroepsziekten in cijfers 2020
Kerncijfers beroepsziekten 2019
Beroepsziekten in cijfers 2018
Kerncijfers beroepsziekten 2017
Beroepsziekten in Cijfers 2016
Kerncijfers beroepsziekten 2015
Beroepsziekten in Cijfers 2014
Kerncijfers beroepsziekten 2013
Beroepsziekten in Cijfers 2012
Beroepsziekten in Cijfers 2011
Beroepsziekten in Cijfers 2010
Beroepsziekten in Cijfers 2009
Beroepsziekten in Cijfers 2008
Signaleringsrapport 2007
Signaleringsrapport 2006
Signaleringsrapport 2005
Signaleringsrapport 2004
Signaleringsrapport 2003
Signaleringsrapport 2002
Signaleringsrapport 2001
Signaleringsrapport 2000