Heijermanslezing: Werkgebonden gehoorproblematiek: van probleemsignalering naar oplossingen

De 24e Heijermanslezing op vrijdag 18 november 2016 staat in het teken van aandoeningen van het gehoor. Werkgebonden aandoeningen van het gehoor komen nog steeds veel voor: in 2015 zijn 2491 beroepsziekten meldingen bij het NCvB gedaan. Lawaaischade draagt relevant bij aan het ontwikkelen van slechthorendheid.

De schade kan al optreden voordat de beroepsleeftijd is bereikt door bijvoorbeeld blootstelling aan muziek. Ondanks dat we weten hoe lawaaischade ontstaat zijn effectieve maatregelen ter preventie blijkbaar niet vanzelfsprekend. Er is wetgeving om lawaai op de werkplek te reduceren en een richtlijn voor professionals om werkgevers te begeleiden in de aanpak daarvan. Voor gehoorverlies en tinnitus zijn er registratierichtlijnen die bedrijfsartsen ondersteunen om gehooraandoeningen bij het NCvB te signaleren, te melden en te voorkómen.

Het gehoorvermogen neemt tevens af naarmate de leeftijd vordert. Presbyacusis is een fysiologisch fenomeen en levert voor veel oudere werkenden functionele problemen op. In veel gevallen leidt het ook tot meer luisterinspanning met als gevolg uitputting en/of een grotere herstelbehoefte.
Vroegtijdige signalering is gewenst omdat uitingen van slechthorendheid aspecifiek kunnen zijn zoals slechter functioneren, oververmoeidheid en psychische klachten.

Tijdens de Heijermanslezing presenteren diverse deskundigen hun ervaringen met bovenstaande problemen en oplossingen.

 Programma en meer informatie..