Overslaan en naar de inhoud gaan
Geef enkele trefwoorden op.
20-12-2021 - 09:29

Afgelopen donderdag heeft het eerste webinar van het Landelijk Expertisecentrum Stoffengerelateerde Beroepsziekten (LEC-SB) in oprichting plaatsgevonden. Ruim 160 deelnemers konden daarbij vragen stellen en ook hun eigen ideeën inbrengen. Het complete webinar en de powerpoint presentaties zijn terug te zien op: 17-12-2021 - 11:40

Herziene richtlijn tenniselleboog – game, set... Het is ‘match’ voor de herziene beroepsziekteregistratierichtlijn voor de tenniselleboog: de meest gemelde beroepsziekte aan het bewegingsapparaat in Nederland.08-12-2021 - 13:00

Het Peilstation Intensief Melden (PIM) heeft een nieuwe impuls gekregen. Huidige PIM-artsen zijn geraadpleegd en de eerste verbeteringen doorgevoerd.08-12-2021 - 11:30

Het NCvB is sinds september betrokken bij het Landelijk Expertise Centrum – Stoffengerelateerde Beroepsziekten (LEC-SB). Dit nieuwe expertisecentrum gaat de kennis over stoffengerelateerde beroepsziekten bundelen en een algemene tegemoetkomingsregeling opstellen voor getroffenen.
 08-12-2021 - 10:00

Beroepsziektediagnostiek kent zijn eigen dilemma’s. Zijn de knieklachten het gevolg van het werk of van de hardloophobby? Als je al astma hebt, maar het is erger in het werk, is dat dan beroepsastma? Voor een bedrijfsarts zijn dat belangrijke vragen, maar vaak lastig te beantwoorden.

 07-12-2021 - 11:00

Mariska de Wit is onderzoeker bij de afdeling Public and Occupational Health en het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid bij het Amsterdam UMC. Ze ontwikkelde een training voor bedrijfs- en verzekeringsartsen om hen te helpen bij het betrekken van cognities en percepties bij de begeleiding en beoordeling van werkenden met een chronische ziekte. Op vrijdag 8 oktober 2021 verdedigde ze… Lees meer..

07-12-2021 - 10:30

Risicofactoren in het werk, de werkbelasting en het voorkómen van ziekte en verzuim verdienen meer aandacht. Dit stelde prof. dr. Frederieke Schaafsma in haar rede bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde op 5 november 2021. Zij vroeg hierin speciaal aandacht voor een van de meest voorkomende werkgerelateerde gezondheidsproblemen, namelijk stress… Lees meer..

17-11-2021 - 15:00

Prof. Frederieke Schaafsma, hoofd van de Polikliniek Mens en Arbeid, vertelt op de hey het is oké website van de Rijksoverheid wat je als… Lees meer..

03-11-2021 - 12:15

We only live once. Vermakelijk en leerzaam artikel over de 'andere' dodelijke risico's in het werk van 007, inclusief een oproep aan zijn werkgever MI6:03-11-2021 - 12:00

Alle fysieke risicofactoren voor een tenniselleboog heeft de Amsterdam UMC geneeskundestudent Fransje Bretschneider op een rijtje gezet in haar bachelorthesis.