Overslaan en naar de inhoud gaan
Zoekresultaten 1 - 5 van 7

Het signaleren en melden van beroepsziekten is geen doel op zich. Signaleren is de 1e opstap voor preventie van beroepsziekten: niet alleen voor de individuele werknemer, maar juist ook voor de groep werknemers. De behandeling (‘tertiaire preventie’) van beroepsziekten wordt in deze zesde stap niet besproken.

Het zes stappenplan voor beroepsziekten - 3 september 2014

Afweging maken: wel of geen beroepsziekte 

Het zes stappenplan voor beroepsziekten - 3 september 2014

Inzicht in andere verklaringen voor de ziekte 
Er kunnen factoren buiten het werk zijn die ook het optreden van de ziekte kunnen verklaren. Het kan hierbij gaan om vormen van belasting die zich voordoen in de hobby- of anderszins privésfeer.

Het zes stappenplan voor beroepsziekten - 3 september 2014

Het vaststellen van de daadwerkelijke blootstelling aan de risicofactoren is cruciaal in het proces om een ziekte te kunnen aanmerken als beroepsziekte. De (anamnestische) gegevens uit stap 2 worden daarom idealiter aangevuld met gegevens van werkplekonderzoeken of observaties op de werkplek. 

Het zes stappenplan voor beroepsziekten - 3 september 2014

Inzicht in de relatie met werk voor het beroep/populatie 
Bij het vaststellen of er een oorzakelijk verband met werk zou kunnen zijn voor een werknemer in een bepaald beroep (of met een bepaalde blootstelling) zijn er de volgende aandachtspunten:

Het zes stappenplan voor beroepsziekten - 3 september 2014