Overslaan en naar de inhoud gaan

Inzicht in andere verklaringen voor de ziekte
Er kunnen factoren buiten het werk zijn die ook het optreden van de ziekte kunnen verklaren. Het kan hierbij gaan om vormen van belasting die zich voordoen in de hobby- of anderszins privésfeer.

Inzicht in individuele factoren voor toegenomen gevoeligheid:
Er kunnen individuele factoren zijn waardoor iemand een toegenomen gevoeligheid heeft voor het krijgen van de aandoening bij de betreffende belasting, bijvoorbeeld door genetische gevoeligheid of een reeds aanwezige aandoening.

Kernvragen:

  1. Zijn er andere bronnen van blootstelling? Bijvoorbeeld door hobby’s, bijbaantjes, bijklussen?
  2. Zijn er persoonlijke, oorzakelijke factoren? Bijvoorbeeld roken wanneer er sprake is van longkanker. Of andere persoonlijke factoren die gevoeligheid voor de aandoening kunnen hebben verhoogd, zoals leeftijd of geneesmiddelengebruik?
  3. Is er sprake van een reeds aanwezige aandoening die door de blootstelling is verergerd of wordt onderhouden, maar niet is ontstaan? Of is door een chronische aandoening de individuele gevoeligheid verhoogd? Ook verhoogde genetische gevoeligheid kan een rol spelen bij het ontstaan van beroepsziekten, zoals allergische beroepsaandoeningen, blaaskanker en chronische toxische encefalopathie (CTE).
  4. Is er sprake van een andere aandoening of chronische ziekte die de klachten kan hebben uitgelokt of onderhouden? Bijvoorbeeld bij depressie:
    - somatische aandoening: zoals hypothyreoïdie, obstructief slaap apneu syndroom, diabetes, ziekte van Pfeiffer;
    - andere psychische aandoening: zoals rouw, gegeneraliseerde angststoornis, burn-out of persoonlijkheidsproblematiek;
    - intoxicatie: zoals alcohol, drugs, combinatie van medicatie, bezodiazepinemisbruik.

 

Stap 1  |  Stap 2  |  Stap 3  |  Stap 4  |  Stap 5  |  Stap 6