Overslaan en naar de inhoud gaan

Deelvraag

 1. Hoe kunnen andere verklaringen buiten werk in kaart worden gebracht en meegewogen?    
   

Uitleg

 1. Hoe kunnen andere verklaringen buiten werk in kaart worden gebracht en meegewogen?

Maak gebruik van de anamnese (zelf-gerapporteerde andere verklaringen). Denk aan:

 • Oorzakelijke persoonlijke factoren, bijvoorbeeld:
  • leefstijlfactoren, zoals roken bij COPD of longkanker.
  • factoren buiten het werk, zoals hobby’s, bijbaantjes.
 • Andere factoren die de klacht uitlokken of onderhouden, zoals:
  • co-morbiditeit: er is sprake van een andere aandoening of chronische ziekte die de klachten kan hebben uitgelokt of onderhouden.

Maak een inschatting over de bijdrage van andere verklaringen:

 • (Zeer) Groot
 • Redelijk
 • Enigszins
 • Niet of nauwelijks    
   
Lees meer

Kernvragen om andere, mogelijk uitlokkende of onderhoudende factoren te kunnen vaststellen zijn weergegeven in Tabel 6.

Beoordeel of er andere mogelijke verklaringen (oorzakelijke of onderhoudende factoren) zijn voor de ziekte. Bijvoorbeeld factoren buiten het werk die ook het optreden van de ziekte kunnen verklaren. Het kan hierbij gaan om vormen van belasting die zich voordoen in de hobby- of anderszins privésfeer. Is het aannemelijk dat er sprake is van een aandoening als gevolg van een belasting die niet in overwegende mate in werk of wersomstandigheden heeft plaatsgevonden?

Hulpbronnen   
Nederlandse hulpbronnen

Beroepsziekteregistratierichtlijnen:https://www.beroepsziekten.nl/content/registratierichtlijnen
Richtlijnen NVAB:https://nvab-online.nl/richtlijnen/richtlijnen-NVAB
Richtlijnen voor huisartsen:https://richtlijnen.nhg.org/ 
Richtlijnen voor medisch specialisten: richtlijnendatabasehttps://richtlijnendatabase.nl/ 
Helpdesk NCvB:https://www.beroepsziekten.nl/content/stel-uw-vraag 

Tabel 6: Vragen om andere verklaringen voor de aandoening in kaart te brengen.


Andere verklaringen
 
 1. Factoren buiten het werk
Zijn er andere, oorzakelijke bronnen van blootstelling? Bijvoorbeeld door hobby’s, bijbaantjes, bijklussen?
 1. Persoonlijke factoren
Zijn er persoonlijke, oorzakelijke factoren? Bijvoorbeeld roken wanneer er sprake is van longkanker. Of andere persoonlijke factoren die gevoeligheid voor de aandoening kunnen hebben verhoogd, zoals leeftijd of geneesmiddelengebruik?
 1. Uitlokkende of onderhoudende factoren
Co-morbiditeit. Is er sprake van een andere aandoening of chronische ziekte die de klachten kan hebben uitgelokt of onderhouden?   
Bijvoorbeeld bij depressie:     
- ook een somatische aandoening: zoals hypothyreoïdie, obstructief slaap apneu syndroom, diabetes, ziekte van Pfeiffer.   
- ook een andere psychische aandoening: zoals rouw, gegeneraliseerde angststoornis, burn-out of persoonlijkheidsproblematiek;   
- ook intoxicatie: zoals alcohol, drugs, combinatie van medicatie, benzodiazepinemisbruik.