Overslaan en naar de inhoud gaan

Het signaleren en melden van beroepsziekten is geen doel op zich. Signaleren is de 1e opstap voor preventie van beroepsziekten: niet alleen voor de individuele werknemer, maar juist ook voor de groep werknemers. De behandeling (‘tertiaire preventie’) van beroepsziekten wordt in deze zesde stap niet besproken. Interventies en maatregelen waar deze zesde stap voor bedoeld is, zijn gericht op het wegnemen of reduceren van de oorzaken van de beroepsziekte, vroege opsporing en/of een verbetering van de belastbaarheid van de werknemer.

De arbeidshygiënische strategie
Voor het nemen van beheersmaatregelen wordt in de Arbowet de arbeidshygiënische strategie beschreven. De bedrijfsarts kan werkgever en werknemer ondersteunen bij het toepassen van deze strategie en het aanpassen van de werkbelasting. Voorbeelden van maatregelen per type klacht en aard van de oorzakelijke belasting.

Invoeren en evalueren van preventieve maatregelen en interventies
Het invoeren van preventieve maatregelen is een complex proces, waarbij een aantal punten de aandacht verdienen.

 

Stap 1  |  Stap 2  |  Stap 3  |  Stap 4  |  Stap 5  |  Stap 6