Overslaan en naar de inhoud gaan

Afweging maken: wel of geen beroepsziekte
Na het verzamelen van de gegevens in stap 1 t/m 4 moeten deze gewogen worden en wordt een conclusie getrokken. Daarbij dient er rekening mee te worden gehouden dat beroepsziekten multicausaal zijn: Daarom maakt de bedrijfsarts de afweging of er sprake is van ‘een klinisch waarneembare ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate (≥50%) in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden.’ Indien dit bevestigend kan worden beantwoord, dan is de conclusie dat het een beroepsziekte betreft.

Klik hier om direct naar het elektronisch meldingsformulier te gaan (inloggen)

Nieuwe arbeidsgerelateerde aandoening? SIGNAAL!
SIGNAAL staat voor SIGnalering Nieuwe Arbeidsgerelateerde Aandoeningen Loket.

Melden bij het NCvB
De melding aan het NCvB is anoniem, d.w.z. zonder de patiënt en diens werkgever te noemen bij de melding of in te lichten over het feit dat de melding wordt verricht.

Communicatie werknemer
De bedrijfsarts is verplicht de patiënt te informeren over de beroepsgebondenheid van de aandoening en dient hem/haar desgewenst inzage te geven in het dossier. In de wet noch in het ‘Protocol melden beroepsziekten’ is vastgelegd dat de bedrijfsarts verplicht zou zijn om aan een patiënt, al dan niet op zijn/haar verzoek, door te geven dat er een beroepsziektemelding is gedaan. De mededeling aan de werknemer “ik denk dat uw aandoening met uw werk te maken heeft” is in principe al voldoende.

Communicatie werkgever
Om aan de zorgplicht te kunnen voldoen heeft de werkgever belang bij informatie over werkgebondenheid van gezondheidsklachten. Is het consult om vast te stellen of er sprake is van een beroepsziekte, op aanvraag van de werkgever, dan mag de werkgever over de werkgebondenheid geïnformeerd worden (Sorgdrager et al., 2010).

 

Stap 1  |  Stap 2  |  Stap 3  |  Stap 4  |  Stap 5  |  Stap 6