Overslaan en naar de inhoud gaan

Inzicht in de relatie met werk voor het beroep/populatie
Bij het vaststellen of er een oorzakelijk verband met werk zou kunnen zijn voor een werknemer in een bepaald beroep (of met een bepaalde blootstelling) zijn er de volgende aandachtspunten:

  • Sterkte van het verband: etiologische fractie ≥50%? (relatief risico twee of groter?).
  • Dosis-response relatie? Is er een dosis-response relatie bekend tussen de blootstelling en de aandoening?
  • Biologisch plausibel, eventueel een analogie met vergelijkbare blootstelling?

Inzicht in relatie met werk voor patiënt
Stel voor de betreffende patiënt de mogelijke relatie met werk vast aan de hand van systematische vragen over de tijdrelatie, de blootstellingsrespons en de sterkte van het verband.

Vragen die u kunt stellen aan de patiënt:

  1. Is uw klacht/aandoening volgens u een gevolg van het werk dat u doet?
  2. Vindt u dat uw klacht/aandoening erger geworden door het werk dat u doet?
  3. Wanneer startten de klachten, ten opzichte van de blootstelling?
  4. Zijn de klachten begonnen na een verandering in het werk?
  5. Zijn uw klachten minder erg tijdens vrije dagen, en/of tijdens vakanties?
  6. Worden de symptomen erger tijdens specifieke taken of in specifieke ruimten waar de blootstelling hoog is?
  7. Zijn er op uw werk collega’s met vergelijkbare klachten? (collega’s die hetzelfde soort werk doen of in dezelfde ruimte werken?)

 

Stap 1  |  Stap 2  |  Stap 3  |  Stap 4  |  Stap 5  |  Stap 6