Overslaan en naar de inhoud gaan

Inzicht in de relatie met werk voor het beroep/populatie 
Bij het vaststellen of er een oorzakelijk verband met werk zou kunnen zijn voor een werknemer in een bepaald beroep (of met een bepaalde blootstelling) zijn er de volgende aandachtspunten:

 • Sterkte van het verband: etiologische fractie ≥50%? (relatief risico twee of groter?).
 • Dosis-response relatie? Is er een dosis-response relatie bekend tussen de blootstelling en de aandoening?
 • Biologisch plausibel, eventueel een analogie met vergelijkbare blootstelling?
Lees meer en bekijk hulpbronnen:

Bij het beoordelen van de mogelijke oorzakelijke relatie met werk en de sterkte van het verband zijn de associatiematen van belang. Er zijn diverse associatiematen, welke worden toegelicht in bijlage 2 van het Achtergronddocument ‘Associaties tussen blootstelling en ziekte’. Voor een populatie werknemers met een bepaalde blootstelling of een bepaalde beroepsgroep wordt een ziekte of aandoening aangemerkt als beroepsziekte als de etiologische fractie ≥50% is. Het relatief risico is dan twee of groter. Een etiologische fractie van 50% impliceert dat onder de zieke blootgestelde personen 50% van de zieken te wijten is aan de blootstelling. Anders gezegd: als er geen blootgestelde mensen in de populatie zouden zijn, zou het aantal zieken 50% lager zijn.

Is een causale relatie tussen de blootstelling en de aandoening biologisch plausibel? Wanneer er geen (wetenschappelijk) bewijs is dat de specifieke blootstelling leidt tot de klachten/symptomen, zijn er dan aanwijzingen dat vergelijkbare blootstellingsfactoren tot dezelfde klachten/symptomen leiden?

 1. Richtlijnen: 
  NCvB: http://www.beroepsziekten.nl/registratierichtlijnen 
  NVAB: http://nvab-online.nl 
   
 2. Helpdesk NCvB: https://www.helpdesk.beroepsziekten.nl/stel-uw-vraag

Wanneer er in de overzichten van beroepsziekten of in de richtlijnen geen informatie te vinden is, kan ook de wetenschappelijke literatuur worden geraadpleegd, zoals systematische literatuurstudies, maar ook originele studies. Bij het zoeken in de database PubMed is het van belang om een effectieve zoekstrategie op te zetten, zie hiervoor deze toelichting.

 1. Wetenschappelijke literatuur: 
  http://www.pubmed.gov. (Medline, via PubMed). 
  Hulshof CTJ e.a. Evidence-based inhoud van het PMO: de informatiestrategie van bedrijfsartsen. TBV 2009;17(2):72-5.

Inzicht in relatie met werk voor patiënt 
Stel voor de betreffende patiënt de mogelijke relatie met werk vast aan de hand van systematische vragen over de tijdrelatie, de blootstellingsrespons en de sterkte van het verband.

Vragen die u kunt stellen aan de patiënt:

 1. Is uw klacht/aandoening volgens u een gevolg van het werk dat u doet?
 2. Vindt u dat uw klacht/aandoening erger geworden door het werk dat u doet?
 3. Wanneer startten de klachten, ten opzichte van de blootstelling?
 4. Zijn de klachten begonnen na een verandering in het werk?
 5. Zijn uw klachten minder erg tijdens vrije dagen, en/of tijdens vakanties?
 6. Worden de symptomen erger tijdens specifieke taken of in specifieke ruimten waar de blootstelling hoog is?
 7. Zijn er op uw werk collega’s met vergelijkbare klachten? (collega’s die hetzelfde soort werk doen of in dezelfde ruimte werken?)

 

Stap 1  |  Stap 2  |  Stap 3  |  Stap 4  |  Stap 5  |  Stap 6