Overslaan en naar de inhoud gaan

Het vaststellen van de daadwerkelijke blootstelling aan de risicofactoren is cruciaal in het proces om een ziekte te kunnen aanmerken als beroepsziekte. De (anamnestische) gegevens uit stap 2 worden daarom idealiter aangevuld met gegevens van werkplekonderzoeken of observaties op de werkplek.
Door een systematische arbeidsanamnese kan een indruk worden gekregen van de werkzaamheden en arbeidsomstandigheden. De verschillende belastende factoren (fysiek, fysisch, chemisch, psychomentaal, psychosociaal) dienen hierbij de revue te passeren en waar nodig uitgediept te worden:

Vragen die u kunt stellen aan de patiënt:

  1. Van welke belastende factoren was er sprake en in welke mate?
  2. Hoe werd de taak uitgevoerd?
    Voorbeelden: was de stofconcentratie zo hoog dat de patiënt er niet duidelijk doorheen kon kijken? Was het lawaai zo hevig dat zelfs praten moeilijk was? Bij chemische stoffen: welke hoeveelheden verwerkte de patiënt? Bij lasten tillen en dragen: welke lasten en van welk gewicht moesten er worden getild en/of gedragen?
  3. Wanneer begon de blootstelling?
  4. Wanneer eindigde blootstelling?
  5. Is sprake van herhaalde blootstelling of eenmalige blootstelling?
  6. Hoe lang en hoe vaak moest er (bijvoorbeeld) worden getild en gedragen?

Inzicht in arbeidshygiënische maatregelen
Naast het in kaart brengen van de blootstelling in het werk moet ook worden nagegaan of, en zo ja, er in voldoende mate arbeidshygiënische maatregelen zijn getroffen.

 

Stap 1  |  Stap 2  |  Stap 3  |  Stap 4  |  Stap 5  |  Stap 6