Overslaan en naar de inhoud gaan

Meer aandacht voor stoffengerelateerde beroepsziekten

Door redactie op 20-12-2021 - 09:29

Afgelopen donderdag heeft het eerste webinar van het Landelijk Expertisecentrum Stoffengerelateerde Beroepsziekten (LEC-SB) in oprichting plaatsgevonden. Ruim 160 deelnemers konden daarbij vragen stellen en ook hun eigen ideeën inbrengen. Het complete webinar en de powerpoint presentaties zijn terug te zien op: 

Meer aandacht voor stoffengerelateerde beroepsziekten

Richtlijn tenniselleboog herzien

Door redactie op 17-12-2021 - 11:40

Herziene richtlijn tenniselleboog – game, set... Het is ‘match’ voor de herziene beroepsziekteregistratierichtlijn voor de tenniselleboog: de meest gemelde beroepsziekte aan het bewegingsapparaat in Nederland.

Richtlijn tenniselleboog herzien

PIM nieuwe stijl van start

Door redactie op 08-12-2021 - 13:00

Het Peilstation Intensief Melden (PIM) heeft een nieuwe impuls gekregen. Huidige PIM-artsen zijn geraadpleegd en de eerste verbeteringen doorgevoerd. Sinds 2009 wordt met behulp van het PIM een schatting gemaakt van de incidentie van beroepsziekten in Nederland voor verschillende sectoren.
 

PIM nieuwe stijl van start

Nieuw expertisecentrum voor stoffengerelateerde beroepsziekten opgericht

Door redactie op 08-12-2021 - 11:30

Het NCvB is sinds september betrokken bij het Landelijk Expertise Centrum – Stoffengerelateerde Beroepsziekten (LEC-SB). Dit nieuwe expertisecentrum gaat de kennis over stoffengerelateerde beroepsziekten bundelen en een algemene tegemoetkomingsregeling opstellen voor getroffenen.
 

Nieuw expertisecentrum voor stoffengerelateerde beroepsziekten opgericht

Vals positief of vals negatief: misdiagnoses beroepsziekten

Door redactie op 08-12-2021 - 10:00

Beroepsziektediagnostiek kent zijn eigen dilemma’s. Zijn de knieklachten het gevolg van het werk of van de hardloophobby? Als je al astma hebt, maar het is erger in het werk, is dat dan beroepsastma? Voor een bedrijfsarts zijn dat belangrijke vragen, maar vaak lastig te beantwoorden.

 

Vals positief of vals negatief: misdiagnoses beroepsziekten

Op zoek naar cognities en percepties van werkenden met een chronische ziekte

Door redactie op 07-12-2021 - 11:00

Mariska de Wit is onderzoeker bij de afdeling Public and Occupational Health en het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid bij het Amsterdam UMC. Ze ontwikkelde een training voor bedrijfs- en verzekeringsartsen om hen te helpen bij het betrekken van cognities en percepties bij de begeleiding en beoordeling van werkenden met een chronische ziekte. Op vrijdag 8 oktober 2021 verdedigde ze haar proefschrift ‘Cognitions and perceptions of workers with a chronic disease: Development and evaluation of a training program for occupational health professionals’.

Oratie prof. dr. Schaafsma: Gezond werken is een hoofdzaak

Door redactie op 07-12-2021 - 10:30

Risicofactoren in het werk, de werkbelasting en het voorkómen van ziekte en verzuim verdienen meer aandacht. Dit stelde prof. dr. Frederieke Schaafsma in haar rede bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde op 5 november 2021. Zij vroeg hierin speciaal aandacht voor een van de meest voorkomende werkgerelateerde gezondheidsproblemen, namelijk stress gerelateerde klachten. Daarbij ging ze in op de soms ernstige gevolgen van milde cognitieve klachten voor het functioneren op het werk, tegen de achtergrond van de vaak hoge belasting van ons mentale en cognitieve vermogen.

#VerzekeringsgeneeskundevanWaarde!

Op vrijdag 29 oktober sprak prof. dr. Sylvia van der Burg haar inaugurele rede “VerzekeringsgeneeskundevanWaarde! uit. De bijzonder hoogleraar Sociale verzekeringsgeneeskunde doet vanuit het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid onder meer onderzoek naar waarde-gedreven zorg binnen Arbeid en Gezondheid (Value at Work). In haar oratie beschreef ze vanuit meerdere perspectieven de waarde van sociale verzekeringsgeneeskunde.