Overslaan en naar de inhoud gaan
Geef enkele trefwoorden op.
- Aantal keren bekeken: 299

(17-11) In het recent verschenen proefschrift Strangled by Solvents van Moniek van Hout wordt nader ingegaan op de huidige diagnostiek en behandeling van patienten met het Organisch Psychosyndroom (OPS) zoals die plaatsvindt bij de Solvents Teams in Amsterdam en Enschede.- Aantal keren bekeken: 6
Belastbaarheid oudere werknemers onvoldoende onderkend

Werkgevers houden onvoldoende rekening met de verminderde belastbaarheid van ouderen, zo blijkt uit het Signaleringsrapport Beroepsziekten 2004 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB).- Aantal keren bekeken: 13

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten jaarlijks het Signaleringsrapport Beroepsziekten op. Het rapport biedt een overzicht van het vóórkomen en de verspreiding van beroepsziekten in ons land en van de trends die hierin optreden. Daarnaast beschrijft het nieuwe wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in… Lees meer..

- Aantal keren bekeken: 23

In de paprika-industrie is beroepsallergie, veroorzaakt door hoge en chronische blootstelling aan paprikapollen, een omvangrijk probleem. Als gevolg daarvan hebben tuinders een duidelijk verminderde kwaliteit van leven. Dit stelt Giséle Groenewoud in haar proefschrift (Erasmus Universiteit Rotterdam) Beroepsallergie in de glas- en tuinbouw.- Aantal keren bekeken: 17

(2-9) Voor kankerverwekkende stoffen die in de lucht op de werkplek kunnen voorkomen, bepaalt de Gezondheidsraad het extra risico dat werknemers lopen op sterfte door kanker. In dat kader zijn drie stoffen beoordeeld: bleomycine, mitomycine C en stikstofmosterd.- Aantal keren bekeken: 9

(31-8) Bij vijf vrouwen in de buurt van een asbestcementfabriek werd mesothelioom vastgesteld.

Lex Burdorf en anderen beschrijven deze gevallen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde van 28 augustus 2004.- Aantal keren bekeken: 635

Door het International Agency for Research on Cancer (IARC) is formaldehyde als kankerverwekkend bij mensen (klasse 1 IARC) beoordeeld.- Aantal keren bekeken: 85

Veel bakkers krijgen gezondheidsklachten door het inademen van meelstof.  Bakkersastma is in Nederland de meest gerapporteerde vorm van beroepsastma.- Aantal keren bekeken: 167

Bijdrage BG-dagen 2004

D.Spreeuwers, NCvB

10 mei 2004- Aantal keren bekeken: 8

(31-5-2004) Tandtechnici blijken steeds vaker allergisch voor materialen die in hun beroep worden gebruikt. Lang bleef de toename van klachten onverklaard, maar nu blijkt dat het gaat om allergische huidreacties voor met name plastics.