Belangenbehartiger bij beroepsziekten - rol van het NCvB en de PMA

Geacht NCvB,
 
Met belangstelling heb ik recent een artikel van de Inspectie SZW gelezen, over gehoorschade bij met name bouwvakkers. In dit artikel wordt uw organisatie genoemd.  
Vanwaar deze belangstelling? Onze organisatie is een letselschade expertisebureau, dat de belangen behartigt van mensen die letsel hebben opgelopen, waar een derde voor verantwoordelijk is. Daarnaast staan wij werkgevers bij in het verhalen van loonschade als gevolg van de uitval van een medewerker met letsel.
Met regelmaat staan wij mensen bij die een beroepsziekte hebben opgelopen.
 
Graag kom ik in contact met uw organisatie om af te stemmen of uw- en onze organisatie elkaar kunnen versterken.
Indien mogelijk, maak ik graag een afspraak met één van uw medewerkers.

--------------------

Geachte vraagsteller,
 
Onze organisatie benut de AMC polikliniek (www.mensenarbeid.nl) voor onderzoek en zorg bij arbeidsgerelateerde vraagstukken. Daaronder expertises beroepsziekten. Deze voeren we uit in hoofdzaak en bij voorkeur in opdracht van 'beide partijen'. Dit om onze academische onafhankelijkheid te behouden. De expertises voeren we multidisciplinair uit: klinisch specialist, werkplekdeskundige en arbeidsgeneeskundige.
Beroepsziekten waarin we veel ervaring hebben:
Aandoeningen houding- en bewegingsapparaat, waaronder RSI
Neurologische stoornissen, waaronder OPS
Huidaandoeningen
Gehooraandoeningen, inclusief tinnitus
Longaandoeningen
Psychische aandoeningen
Infectieziekten
 
Wij gaan geen verbanden aan met belangenbehartigers. Uiteraard zijn we zeer bekend met Verbond voor Verzekeraars, Juridische faculteit VU en Bureau Beroepsziekten van FNV.