Is mijn beroepsziekte gemeld door de bedrijfsarts?

Meldingen van bedrijfsartsen aan het NCvB zijn anoniem. Voor ons is de melding dus niet herleidbaar naar persoon of werkgever. Wel de branche wordt in de melding benoemd en de leeftijd van de betrokkene.

U kunt de bedrijfsarts vragen of hij de aandoening als beroepsziekte heeft genoteerd in zijn/haar dossier.

Als dat zo is heeft hij/zij deze ook gemeld als hij/zij de wettelijke plicht heeft gevolgd.