Werkruimte voor slechthorenden

Voor veel slechthorende mensen is het belangrijk om in een voor hen goede akoestische omgeving te werken. Een hoortoestel alleen is vaak onvoldoende om goed te kunnen presteren. Echo’s en rumoer maskeren het spraaksignaal. Soms is de luisteromgeving met relatief kleine aanpassingen te verbeteren.

Werkruimte:

Demping van de nagalm en van het lawaai

 • Tapijt op de vloer
 • Gordijnen, bij voorkeur van zware stof
 • Verlaagd plafond van geluid-absorberend materiaal

Grootte van de werkruimte

 • De werkruimte moet bij voorkeur niet te groot zijn
 • Eventueel compartimentering van de ruimte met akoestisch dempende panelen

Minimaliseren van stoorbonnen

 • Niet naast drukke andere werkruimtes, gang, fabriek, ontmoetingsplein e.d.
 • Ruimte met zo weinig mogelijk collega’s
 • Pas op voor lawaai door open ramen en deuren
 • Geen lawaai producerende apparaten op de kamer zoals: kopieermachine, printer, beamer, meerdere telefoons, airco, e.d. Desnoods moeten de lawaaibronnen worden afgeschermd.

Diversen

 • Geen achtergrondmuziek
 • Voldoende licht zodat de mond van de sprekers duidelijk te zien is

Opstelling binnen de werkruimten: 

Uw eigen werkplek

 • Zorg dat u overzicht over de werkruimte hebt (met uw gezicht naar de deur).
 • Stel uw bureau zo op dat het licht op het gezicht van degene aan de andere kant van het bureau valt (i.v.m. lipbeeld).

De telefoon

 • Als er meerdere telefoons in een ruimte zijn zorg dan dat de telefoon van de slechthorende afwijkend is zodat niet voortdurend gelocaliseerd hoeft te worden. Zorg voor een nummermelder zodat je weet wie er belt. Ga niet in een telefonische doorschakelketen zitten.

Vergaderingen

 • Vergaderingen bij voorkeur niet in een grote groep. Probeer op een dusdanige plaats te gaan zitten zodat u de hele groep overziet
 • Voor vergaderingen kan FM-apparatuur of een ringleidinghulp bieden.
 • Voor het volgen van congressen en cursussen is er FM-apparatuur verkrijgbaar die het mogelijk maakt dit goed te volgen.

Niet alle aanpassingen zijn nodig bij iedere slechthorende, echter in alle gevallen is een goede akoestiek raadzaam. Alle energie kan dan gebruikt worden voor het werk i.p.v. het spraakverstaan. Op verzoek kan er STI-meting worden uitgevoerd om de hoeveelheid nagalm te meten. Aan de hand hiervan kan een advies over de inrichting worden gegeven.