Hoe kan een patient verwezen worden naar het Solvent Team?

Dit kan via de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.

De verwijzing gebeurt schriftelijk met een omschrijving van de klachten en een omschrijving van het werk of de stoffen waar patiënt mee werkt. Ook informatie over eerder verricht onderzoek wordt op prijs gesteld.

Na schriftelijke verwijzing wordt betrokkene door het Solvent Team uitgenodigd voor een intake-gesprek.  Hierin wordt beoordeeld welk verder onderzoek nodig is om duidelijk te krijgen of er al dan niet sprake is van een chronische toxische encephalopathie.

Het verdere onderzoek bestaat uit een neuropsychologisch onderzoek, een neurologisch onderzoek en een schatting van de blootstelling aan neurotoxische stoffen. Soms wordt ook een psychiatrisch consult gevraagd. De wachttijd tussen verwijzing en intake-gesprek bedraagt circa 6 weken.

De kosten worden gedragen door een subsidie van het College voor Zorgverzekeringen. Als een bedrijfsarts verwijst, dient eerst de rekening bij de werkgever te worden gelegd. Indien deze niet wenst te betalen wordt hierin via de subsidie voorzien.