De onzichtbare handschoen

Vraag:
Een unit hoofd suggereerde mij dat een van zijn verpleegkundigen wellicht "vloeibare handschoenen" zou kunnen gebruiken voor haar forse handeczeem en veelvuldig met handalcohol moeten wassen. Dat lijkt mij een dubieuze oplossing, is waarschijnlijk een barriere creme, waarvan ik meen dat daar zelden een indicatie voor is. Wat is jullie mening?

Antwoord:
Ik deel uw scepsis ! Al decennia propageren bepaalde firma's dat ze een "onzichtbare handschoen" kunnen verschaffen, dwz een beschermende dunne laag uit een spuitbus, de barrier creme. Wetenschappelijk is dit onzin en bewezen ineffectief ten aanzien van preventie.

Rijst bij mij wel een andere vraag: blijkbaar heeft een van de verpleegkundigen een handeczeem dat moeilijk verenigbaar is met de desinfecterende maatregelen die nodig zijn om professioneel te kunnen werken. Is de oorzaak van het handeczeem bekend, maw heeft contactallergologisch onderzoek plaatsgevonden? Alleen hierdoor is immers het onderscheid te maken tussen een irritatief contacteczeem, een allergisch contacteczeem en andersoortige eczemen. Pas als dit bekend is kan effectieve preventie plaatsvinden (zie ook de NVAB Richtlijn Contacteczeem: www.nvab-online.nl. )

Mocht u daar informatie over willen ontvangen dan is wellicht telefonisch contact de meest efficiente weg. Hopend hiermee een antwoord te hebben gegeven op uw vraag, met collegiale hoogachting,