Mijn bedrijfsarts wil mijn ziekte niet als beroepsziekte vaststellen en melden

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met het oordeel van uw bedrijfsarts of uw ziekte in overwegende mate door het werk is veroorzaakt. De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde heeft daarvoor een overzicht gemaakt om u dan verder te helpen. https://nvab-online.nl/werknemer-niet-eens-of-twijfel

Een beroepsziekenmelding bij het NCvB is anoniem – dat wil zeggen dat het NCvB niet weet om wie het gaat bij een melding. Daarnaast heeft een beroepsziektemelding als doel om na te gaan hoeveel beroepsziekten er in Nederland zijn en heeft het geen juridische status.