Bedrijfs rapportage PMO gehoor​

Preventief medisch onderzoek naar gehoorschade bij aan lawaai blootgestelde werknemers levert soms de vraag op hoe de resultaten te rapporteren naar werkgever en personeelsvertegenwoordiging.

Het presenteren van het gemiddelde gehoorverlies van de onderzochte groep ten opzichte van het verwachte gehoorverlies is obsoleet geworden. Hoewel een waargenomen verschil een signaal is dat er wat aan de hand is met de populatie, namelijk een versterkt gehoorverlies, kunnen er geen conclusies aan verbonden worden. Daarvoor zijn er te veel methodologische kanttekeningen.

Wij adviseren te rapporteren als volgt:

  • Aantal onderzochte werknemers
  • Aantal met gehoorverlies ten opzichte van het verwachte gehoorverlies (correctie voor leeftijd), gebruik hiervoor de registratierichtlijn B001 op www.beroepsziekten.nl
  • Aantal met verslechtering bij 4 kHz ten opzichte van voorgaande bepaling (1)
  • Aantal beroepsgebonden verslechteringen. Analyse van persoonsgebonden gegevens over de functie, afdeling, bootstelling aan lawaai, aantal jaren blootstelling, gebruik van persoonlijke bescherming en andere bronnen van lawaai naast het werk, kunnen een inschatting geven of de verslechtering beroepsgebonden is.

(1) Als er geen voorgaande audiogrammen van een persoon beschikbaar zijn moet de bedrijfsarts zich beperken tot een vaststelling dat er mogelijk sprake is van gehoorverlies door lawaai, maar dat niet kan worden vastgesteld wanneer en waar die schade is opgelopen.