Sinds wanneer is 'bakkerastma' medisch erkend als beroepsziekte?

Vraag:
Sinds wanneer is 'bakkerastma' medisch erkend als beroepsziekte? En waar bleek dit uit? (opname Europese lijst van beroepsziekten bv als die er toen al was)

Antwoord:
Bakkersastma is een van de oudst bekende voorbeelden van beroepsastma. Het beeld is al door Ramazinni in de 17e eeuw beschreven en natuurlijk ook door Heijermans in zijn leerboek over beroepsziekten dat begin van de vorige eeuw verscheen. In alle landen met een compensatie systeem voor beroepsziekten, geldt bakkerastma al sinds jaar en dag als een erkende beroepsziekte. In Belgie volstaat de diagnose astma en het gegeven dat men bakker is om ingeboekt te worden met de diagnose farinosis. In andere landen moet er toch ook meelstofallergie zijn aangetoond.  Wil men in Nederland met succes een claim indienen, dan zal de meelstofallergie ook moeten zijn vastgesteld en moeten er ook aanwijzingen zijn dat de sensibilisatie niet al aanwezig was toen men aan de werkzaamheden begon. In dat geval is er namelijk strikt genomen geen sprake van beroepsastma maar van door het werk verergerend astma. Voorzover ik weet leidt dat in Duitsland overigens wel tot erkenning en compensatie.
In de Europese lijst van beroepsziekten komt bakkerastma als zodanig voorzover ik weet niet voor, maar is er wel een document over beroepsastma waarin bakkersastma als voorbeeld genoemd zal zijn omdat het nu eenmaal een van de meest gemelde vormen van beroepsastma is.
Ik hoop je hiermee voldoende informatie te hebben gegeven. Mocht je echter een ander antwoord verwacht hebben dan hoor ik dat graag.